Mokymo programos
Geologija
Valstybinis kodas: 621F60001
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos specialistus, gebančius suvokti geologinės aplinkos procesus ir reiškinius, geologinių tyrimų ir duomenų rinkimo metodus, rengti mokslines publikacijas, suvokti gelmių apsaugos ir naudojimo būdus ir galimybes, teisės, humanistinės moralės ir profesinės etikos reikalavimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: nuosėdinių uolienų tyrimo metodus, sedimentologiją, jūrų ir vandenynų geologiją, kompiuterines kartografavimo programas, aplinkosaugos teisę, Europos geologiją ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė ? 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami praktikos metu iškylančių problemų išnagrinėjimo, jų sprendimo būdų suradimo. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas geologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos studijų programą, studijas galima fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos studijų programa skirta asmenims, turintiems geologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti geologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs geologijos magistro kvalifikaciją, turi :
- gebėti pažinti ir suprasti geologinės aplinkos procesus ir reiškinius, pateikti geologinių tyrimų medžiagą, išvadas ir siūlymus įvairiems vartotojams, rengti mokslines publikacijas ir pranešimus;
- žinoti geologinių tyrimų ir duomenų rinkimo metodus, gelmių apsaugos ir naudojimo būdus ir galimybes, teises, humanistinės moralės ir profesinės etikos reikalavimus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos studijų programas.
Norintiems siekti geologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti geologijos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informatikos, matematikos krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję geologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, mokslo ir valdymo įstaigose, užsiimančiose įvairių rūšių moksliniais bei praktiniais geologiniais tyrimais, naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgymu, aplinkos tyrimais, aplinkos būklės vertinimu.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju