Mokymo programos
Hidrogeologija ir inžinerinė geologija
Valstybinis kodas: 621F61001
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos specialistus, gebančius taikyti pagrindinius geomechanikos, hidrogeodinamikos ir hidrogeochemijos principus bei lauko ir laboratorinių tyrimų metodus, suprantančius žemės sandarą, jos medžiaginės sudėties raidą ir dinamiką, svarbiausius hidrogeologinius ir inžinerinius geologinius procesus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: geomechaniką, inžinerinę hidrogeologiją, geotechninį projektavimą, Baltijos šalių geotechniką, hidrogeologinį modeliavimą ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kylančių problemų išnagrinėjimo, jų sprendimo būdų suradimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas geologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos, geologijos, statybos inžinerijos ir aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti geologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs geologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti pagrindinius geomechanikos, hidrogeodinamikos ir hidrogeochemijos principus bei lauko ir laboratorinių tyrimų metodus, savarankiškai atlikti hidrogeologinius ir inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus;
- žinoti žemės sandarą, jos medžiaginės sudėties raidą ir dinamiką, svarbiausius hidrogeologinius ir inžinerinius geologinius procesus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku
Geologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos studijų programą.
Norintiems siekti geologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos, geologijos, statybos inžinerijos ir aplinkos inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aplinkos, geologijos, statybos sferų valstybinėse ir mokslinėse institucijose, o taip pat privačiose firmose, atliekančiose aplinkos apsaugos, požeminio vandens ir geotechninius statybos tyrimus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju