Mokymo programos
Kompiuterinis modeliavimas
Valstybinis kodas: 621I10002
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas:
Suteikti galimybę studentams įgyti žinių ir gebėjimų Interneto portalų, informacijos saugumo, saugių sistemų kūrimo ir projektavimo, sistemų administravimo, kompiuterinio modeliavimo srityse, savarankiškai formuluoti ir atlikti mokslinius tyrimus, analizuoti verslo procesus.
Magistras, baigęs kompiuterinio modeliavimo programą, moka naudotis Interneto, informacinėmis, administravimo ir kompiuterinio modeliavimo technologijomis, dalyvauti jų kūrime, bendrauti ir pristatyti atliktų darbų rezultatus. Jis gali dalyvauti mokslinio, empirinio, taikomojo ir verslo pobūdžio tyrimuose, moka interpretuoti situaciją, analizuoti duomenis, rengti ataskaitas ir straipsnius. Jis geba praktiškai apibendrinti atliktą darbą ar tyrimus, visa tai daro naudodamasis profesinės etikos principais.
Specialieji reikalavimai: turėti bakalauro diplomą ir bazines IT žinias.
Pagrindiniai studijų dalykai/moduliai:
" saugios Interneto technologijos, erdvinės duomenų bazės, informacijos saugos valdymas, netiesinio modeliavimo metodai, kriptografijos metodai
Praktika:
" studentai trečio semestro metu atliks trijų mėnesių trukmės praktiką įmonėse ar institucijose (kur reikalingas IT infrastruktūros valdymas)
Studijos baigiamos apgynus magistro darbą.
Magistrai gali:
" tęsti studijas doktorantūroje: matematikoje, informatikoje, kituose fiziniuose ar gamtos moksluose, inžinerijoje,
" dirbti verslo institucijose, bankuose, tarptautinėse kompanijose, draudimo kompanijų sektoriuje, pramonėje, privačiose, mokslo, švietimo ir kitose firmose bei įstaigose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikaciją kompiuterinio modeliavimo programoje, gebės dirbti:
" verslo įmonėse, bankuose, tarptautinėse kompanijose, draudimo įstaigose, mokslo ir švietimo institucijose, pramonėje ir kitose firmose, visur kur reikalingas IT sistemų kūrimas, tvarkymas, administravimas, jų saugumo užtikrinimas.
Absolventas įgis aukšto lygio žinias saugių Interneto technologijų, erdvinių duomenų bazių, saugių kompiuterinių tinklų, biometrikos sistemų, informacijos saugos valdymo, netiesinio modeliavimo metodų, kriptografijos metodų ir kitose srityse. Jis, nepriklausomai nuo taikymų srities, mokės:
" naudotis informacinėmis ir kompiuterinio modeliavimo technologijomis,
" dalyvauti jų kūrime, sistemų administravime,
" savarankiškai generuoti idėjas, kelti IT prielaidas (verslui ir mokslui), jas analizuoti, tirti bei taikyti,
" dalyvauti mokslinio, empirinio ir taikomojo pobūdžio tyrimuose,
" atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius.
Informatikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kompiuterinio modeliavimo studijų programą.
Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir bazines IT žinias.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju