Mokymo programos
Komunikacijos mokslai
Valstybinis kodas: 621P90002
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius planuoti, organizuoti, valdyti, vertinti komunikacijos procesus organizacijoje; kurti ir vykdyti komunikacijos strategiją ir taktiką; organizuoti vidinę ir išorinę komunikaciją.
Priimami asmenys baigę pagrindines universitetines studijas ir turintieji ne žemesnį kaip bakalauro laipsnį. Komunikacijos ir informacijos krypties bakalaurai priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus. Asmenys, baigę kitas studijų kryptis priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus ir stojamąjį egzaminą.
Pagrindiniai studijų dalykai: Komunikacijos teorija;; Verslo komunikacija; Krizių vadyba; Komunikacijos tyrimo metodai; Intelektinės nuosavybės teisė ; Komunikacijos vadyba; Mokslo tiriamasis darbas; Tarpkultūrinė komunikacija; Ryšių su visuomene teorija ir etika.
Mokslinio tiriamojo darbo įgūdžiai plėtojami nuosekliai studentus įtraukiant į mokslo tiriamąjį darbą jau nuo pirmojo semestro ir baigiant magistrinio darbo rengimu ketvirtajame semestre.
Baigę magistrantūros studijas absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Komunikacijos magistro kvalifikacija reikalinga komunikacijos specialistui, kurio žinios ir kompetencija leistų analizuoti, planuoti, vertinti ir taikyti komunikaciją organizacijos veikloje: tirti organizacijos aplinką, planuoti, organizuoti, valdyti, vertinti komunikacijos procesus organizacijoje; kurti ir vykdyti komunikacijos strategiją ir taktiką; organizuoti vidinę ir išorinę komunikaciją; vykdyti visuomenės informavimo programas.
Svarbiausios kompetencijos:
- funkcinės kompetencijos:
Absolventas įgijęs komunikacijos magistro laipsnį gebės analizuoti, planuoti, vertinti ir taikyti tiesioginę ir tarpininkaujamą, žodinę ir rašytinę komunikaciją organizacijos veikloje: tirti organizacijos aplinką, taikydamas šiuolaikines informacines technologijas, valdyti vidinę ir išorinę komunikaciją, kurti ir vykdyti visuomenės informavimo programas. Mokės įvertinti tarpkultūrinės, lyčių, sveikatos, politikos, verslo komunikacijos ypatumus. Gebės komunikacijos, žiniasklaidos teorines žinias taikyti tarpasmeninės, grupinės, organizacinės, viešosios ir masinės komunikacijos tyrimuose.
- pažintinės kompetencijos:
Komunikacijos magistras turės teorinių žinių kaip komunikacijos tyrimuose taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus; verslo komunikacijos, organizacinės elgsenos, žinių teorijos pagrindus šiuolaikinių komunikacijos ir informacijos teorijų ir technologijų bei filosofijos tyrimų kontekste, komunikacijos vadybos, ryšių su visuomene teorijos ir profesinės etikos žinias, kurios svarbios analizuojant naujausias praktinės veiklos tendencijas ir vertinant tam tikrų veiklos sričių specifiką ir universalumą.
- bendrosios kompetencijos:
Reikia turėti organizacinių sugebėjimų būti komunikabiliam, kūrybiškam, logiškai reikšti mintis, turėti sisteminį požiūrį, vienareikšmiškai perteikti savo mintis specialistų ir ne specialistų auditorijai, turėti savimokos įgūdžius, leidžiančius nepriklausomai gilinti žinias, tobulinti gebėjimus. Turėti mokslinio tiriamojo darbo, rašytinės ir žodinės komunikacijos įgūdžių, gerų kalbinių bei minčių dėstymo raštu įgūdžių.
Komunikacijos mokslų magistro studijų programą vykdoma universitetiniame lygmenyje (Vilniaus universitetas).
Priimami asmenys baigę pagrindines universitetines studijas ir turintieji ne žemesnį kaip bakalauro laipsnį. Komunikacijos ir informacijos krypties bakalaurai priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus. Asmenys, baigę kitas studijų kryptis priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus ir stojamąjį egzaminą
Komunikacijos mokslų magistrantūros studijų programos absolventai gali dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padaliniuose, būti komunikacijos ekspertais, konsultantais ir vadybininkais, komunikacijos projektų vadovais masinės, organizacinės, tarpkultūrinės ir tarptautinės, politikos, sveikatos, verslo, komunikacijos teisės ir kitose komunikacijos srityse; tęsti mokslinę karjerą studijuojant doktorantūroje
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju