Mokymo programos
Leidyba
Valstybinis kodas: 621P40001
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti rinkos salygomis gebančius dirbti vadovaujančios grandies leidybos specialistus, gebančius formuoti leidybinės įmonės politiką ir strategiją, užtikrinančią jos sėkmę rinkos sąlygomis ir tenkinant žinių visuomenės poreikius, turinčius mokslo ir rinkos tiriamosios veiklos pagrindus.
Priimami asmenys baigę pagrindines universitetines studijas ir turintieji ne žemesnį kaip bakalauro laipsnį. Komunikacijos ir informacijos krypties bakalaurai priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus. Asmenys, baigę kitas studijų kryptis priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus ir stojamąjį egzaminą (pokalbis).
Būsimieji leidybos magistrai studijuoja pagrindinius studijų dalykus (Intelektinės nuosavybės teisė, Knygotyros teorija ir metodologija, Leidybos organizavimas, Marketingo tyrimai, Leidinio poligrafinė kokybė, Ryšiai su žiniasklaida, Verslo strateginis planavimas) ir vieno iš pasirenkamų dalykų kompleksą - "Leidinių platinimas" (Elektroninė komercija, Leidinių platinimo įstaigų valdymas), "Leidyba" (Gamybos vadyba, Redakcinių projektų vadyba) arba "Reklama" (Reklama internete, Reklaminių projektų vadyba).
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu.
Baigusiam studijas suteikiamas leidybos magistro laipsnis. Jis gali tęsti studijas doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kvalifikacija reikalinga leidėjo profesijai.
Asmuo, baigęs Leidybos programą, geba savarankiškai vykdyti leidybos įmonės organizavimo, veiklos planavimo, vadovavimo kolektyvui, rinkos tyrimo, verslo plėtros ir kontrolės užduotis. Jis pasirengęs naudotis informacinėmis technologijomis, generuoti naujas idėjas ir kurti naujus produktus, skleisti juos nuolat besikeičiančioje rinkoje, valdyti naujas leidybos ir jos produktų sklaidos priemones. Moka atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius.
Šią kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal leidybos magistro studijų programą..
Minimalus išsilavinimas, reikalingas kvalifikacijai įgyti - bakalauro laipsnis.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti leidybos specialistais nėra pripažįstami.
Absolventas gali dirbti vadovaujamą darbą leidybos, reklamos, žiniasklaidos institucijose bei siekti karjeros kitose srityse, kur reikalingos ne tik leidybos žinios ir įgūdžiai, bet ir gebėjimas bendrauti, mokėjimas dirbti komandoje, informacinių technologijų, darbo su projektais įgūdžiai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju