Mokymo programos
Muziejininkystė
Valstybinis kodas: 621P13001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius valdyti kultūros vertybių globos, muziejų veiklos, kultūros procesus ir pateikti kultūros paveldo pasiekimus progresyviais būdais ir priemonėmis informacinei visuomenei.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji komunikacijos ir informacijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: komunikacijos teoriją, muzeologiją, vadybą, kultūros paveldo organizavimą, skaitmeninimą, tarpkultūrinę komunikaciją, komunikacijos tyrimo metodus ir kitus dalykus.
Atliekama mokslo tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami muziejų veiklos organizavimo, planavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus muziejininkystės studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Muziejininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti komunikacijos ir informacijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti muziejininkystės specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti vertinti ir formuoti muziejų, kultūros, kultūros vertybių globos politiką, organizuoti muziejų veiklą pagal informacinės visuomenės poreikius, panaudoti muzeologijos, kultūros paveldo išsaugojimo ir sklaidos esminius teorinius ir metodinius principus bei komunikacijos, informacijos, projektų, personalo vadybos, gebėjimus efektyviai muziejų, kultūros vertybių globos, reprezentavimo vadybai;
- žinoti moderniąsias informacijos ir komunikacijos technologijas, komunikacijos teoriją, muzeologiją, vadybą, kultūros paveldo organizavimą, skaitmeninimą, tarpkultūrinę komunikaciją, komunikacijos tyrimo metodus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal muziejininkystės studijų programą.
Norintiems siekti komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti komunikacijos ir informacijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti muziejuose, kultūros paveldo globos ir kultūros vadybos institucijose bei siekti karjeros kitose srityse, kur galėtų panaudoti bendruosius komunikacijos ir informacijos gebėjimus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju