Mokymo programos
Poilsio kaime organizatoriaus mokymo programa
Valstybinis kodas: 265081201
Kodas pagal ISCED: 23381
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 14 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta parengti poilsio kaime organizatorius, gebančius savarankiškai steigti, kurti ir organizuoti poilsio kaime (kaimo turizmo) verslą, svetingai ir kokybiškai teikti paslaugas. Programa skirta ūkininkams ir kaimo gyventojams, turintiems žemės ūkio srities kvalifikaciją.
Siekiant šių tikslų būsimieji poilsio kaime organizatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimo pagrindų, teisinių, higieninių, psichologinių ir svetingumo reikalavimų; sodybos ir patalpų įrengimo ir priežiūros reikalavimų, apskaičiuoti teikiamų paslaugų kainą, paruošti reklaminę medžiagą, bendrauti su klientais, tvarkyti verslo dokumentus ir apskaitą, organizuoti maitinimo ir poilsio paslaugas. Teorinis dėstymas iliustruojamas konkrečių sodybų, pavyzdžiais.
Praktinis mokymas vyksta kaimo turizmo sodybose. Praktinio mokymo trukmė – 2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami paslaugų teikimo, bendravimo su klientais, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama poilsio kaime organizatoriaus kvalifikacija.
Baigus poilsio kaime organizatoriaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo paslaugų asmenims srities, kelionių, turizmo ir laisvalaikio posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo rekreacijos ir turizmo studijų krypties programas.
Poilsio kaime organizatoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriumi ir teikti kaimo turizmo paslaugas.
Asmuo, įgijęs poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti savarankiškai steigti ir organizuoti kaimo turizmo verslą, paruošti sodybą (patalpas) svečių priėmimui ir teikti apgyvendinimo, maitinimo, poilsio, renginių ir kitas paslaugas, nustatyti teikiamų paslaugų kainas, tvarkyti verslo dokumentus, organizuoti poilsio kaime paslaugų reklamą;žinoti teisės aktus, reglamentuojančius privatų verslą ir kaimo turizmą bei apgyvendinimo, maitinimo ir kitų paslaugų teikimo reikalavimus, svetingumo normas, , apskaitos ir verslo organizavimo pagrindus, sodybos įrengimo etninius ypatumus;mokėti priimti ir aptarnauti svečius, organizuoti kaimo turizmo veiklą, vesti apskaitą.
Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatorius kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus mokymo programą, kvalifikacijos kursus rengiančiose institucijose.
Norintiems siekti poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacijos reikia būti įgijus pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikaciją asmenys gali steigti ir organizuoti kaimo turizmo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Utenos regioninis profesinio mokymo centras Utena Aukštaičių g. 5
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla Vilniaus r. Parko g. 7, Baltosios Vokės k., Pagirių sen.
Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija Klaipėda Šilutės pl. 2
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju