Mokymo programos
Ryšiai su visuomene
Valstybinis kodas: 621P20001
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos turinys:
- studijų programos tikslas: suteikti žinias ir gebėjimus, reikalingus ryšių su visuomene vadybai, - socialinės aplinkos, organizacijos auditorijų, pranešimų ir priemonių tyrimų; komunikacijos programų planavimo ir procesų organizavimo; komunikacijos priemonių naudojimo, pranešimų kūrimo; komunikacijos programų efektyvumo įvertinimo; mokslo tiriamojo darbo ryšių su visuomene srityje;
- studijuoti priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas. Komunikacijos ir informacijos studijų srities absolventai į studijų programą priimami be stojamojo egzamino. Siekiant užtikrinti studijų programoje numatytų gilinamųjų dalykų kokybišką dėstymą, ne komunikacijos ir informacijos studijų srities absolventai turi laikyti stojamąjį egzaminą;
- pagrindiniai studijų dalykai: komunikacijos teorija, ryšiai su žiniasklaida, krizių komunikacija, ryšių su visuomene projektas, tarptautinės komunikacijos kampanijos, rinkodaros komunikacija, ryšiai su visuomene internete, komunikacijos ir informacijos tyrimų metodologija, intelektinės nuosavybės teisė; didelis dėmesys skiriamas mokslo tiriamiesiems darbams;
- studijų programoje nenumatoma praktika, tačiau dalykas "Ryšių su visuomene projektas" orientuotas į praktinių žinių suteikimą (dalyko studijų metu yra organizuojamas pasirinkto pobūdžio renginys, vykdomos kitos ryšių su visuomene veiklos) (dalyko apimtis 4 kreditai);
- tolesnių studijų galimybės: studentai, pabaigę studijų programą, studijas gali tęsti komunikacijos ir informacijos doktorantūros studijose
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kvalifikacijos apibūdinimas:
Pagrindinės kompetencijos, paremtos žiniomis ir įgūdžiais, kurie suteikiami Ryšių su visuomene magistrantūros studijų programos studentams, yra ugdomos atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės globalųjį kontekstą, pokyčius, jų apsprendžiamą vadybos kaitą.
Ryšių su visuomene magistrantūros studijų programos absolventai turi šias profesinės veiklos galimybes: gali dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų, komunikacijos padalinių vadybininku arba ryšių su visuomene agentūrų projektų vadovu, nepriklausomu konsultantu, dirbti rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės agentūrose, dirbti mokslo tiriamąjį darbą.
Baigę studijų programą studentai
- žinos ryšių su visuomene veiklos teorinius aspektus ir turės profesinės veiklos supratimą;
- žinos ir gebės sukurti tarpusavio supratimo ryšius su auditorijomis: nustatyti komunikacijos priemones, jas analizuoti, vertinti jų tinkamumą auditorijai pasiekti,
- žinos ir gebės kritiškai vertinti žiniasklaidos funkcionavimo sistemą, jos veiklą vertins komunikacijos vadybos kontekste;
- gebės kritiškai mąstyti ir gebės analizuoti, planuoti, valdyti ir vertinti komunikacijos procesus: gebės kūrybiškai dirbti, turės žinių ir galės taikyti jas formuluodami pranešimus skirtingoms auditorijoms, gebės juos atrinkti, derinti skirtingas komunikacijos priemones, planuoti jų naudojimą;
- įgys verslo ir viešojo administravimo organizacijų vadybos, rinkodaros, vidinės (taip pat ir platesnės - korporacinės) komunikacijos teorinių žinių bei išsiugdys planavimo, organizavimo gebėjimus;
- žinos ir gebės analizuoti, planuoti, rengti ir vertinti integruotos komunikacijos programas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju