Mokymo programos
Žurnalistika
Valstybinis kodas: 621P50001
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Tikslai: parengti kompetentingus žiniasklaidos ekspertus - socialinės kaitos lyderius.
Baigusieji programą magistrai:
" susipažinę su komunikacijos teorijomis ir metodologija, įvairių žiniasklaidos priemonių komunikacijos ypatumais bei jų poveikiu visuomenės nuomonės formavimui ir pilietinės visuomenės plėtotei bei socialinei kaitai plačiąja prasme;
" geba tikslingai kaupti ir sisteminti informaciją, praktikoje taikyti įvairius socialinių ir specialiųjų žiniasklaidos tyrimų metodus;
" geba kritiškai vertinti šiuolaikinės žiniasklaidos reiškinius, naudoti daugialypius komunikacijos metodus, kūrybiškai naujose situacijose taikyti žinias ir specialiuosius gebėjimus bei formuoti tolesnio mokymosi tikslus.
Šie gebėjimai teikia absolventams prielaidų dirbti vadovais ir analitikais žiniasklaidos ir viešųjų ryšių srityje (spaudos, radijo, televizijos, interneto, informacijos agentūrų redaktoriais, apžvalgininkais, viešųjų ryšių ekspertais), užsiimti moksline ir pedagogine veikla.
Priimant į žurnalistikos magistro studijas netaikomi specialieji reikalavimai. Priimami asmenys baigę pagrindines universitetines studijas ir turintys bakalauro laipsnį. Pretendentai atrenkami pagal nustatytą bakalauro studijų rezultatų formulę.
Programos turinys atspindi šiuolaikinės žurnalistikos kontekstą ir aktualijas, formuoja gebėjimus atlikti tyrimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.
Plečiamieji studijų dalykai (privalomi): Intelektinės nuosavybės teisė, Žiniasklaidos rinkodara, Tarpkultūrinė komunikacija.
Gilinamieji teoriniai studijų dalykai (privalomi): Šiuolaikinis žiniasklaidos diskursas, Žiniasklaidos psichologija, Žiniasklaidos reguliavimas Europos sąjungos teisės sistemoje; taikomieji: Kritikos teorija ir kūrybinis rašymas, Audiovizualinė naujiena;
Praktika: Žurnalinės žurnalistikos analitinis projektas, Regionų žiniasklaidos tyrimas..
Mokslo tiriamieji darbai (Mokslo tiriamoji praktika, Magistro baigiamasis darbas). Atliekant mokslo tyrimus, pasirinktuose žurnalistikos kontekstuose nuosekliai ugdomi bendrieji tyrėjo gebėjimai - mokslinio tyrimo strategavimas, kūrybiškas žinių taikymas, kritinis ir sistemiškas mąstymas, analizuojami tyrimų rezultatai ir naudojami įvairūs jų pateikimo būdai. Mokslo tiriamajam darbui I - III semestruose skiriama po 4 kreditus. II semestre papildomai numatyta 4 kreditų mokslo tiriamoji praktika, o IV semestre 16 kreditų skirta magistro baigiamajam darbui parengti.
Pasirinkamieji dalykai: Sociologiniai žiniasklaidos tyrimai, Informacinio karo tipologija, Tiriamosios žurnalistikos etika, Projektų vadyba.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyti gebėjimai teikia absolventams prielaidų dirbti vadovais ir analitikais žiniasklaidos ir viešųjų ryšių srityje (spaudos, radijo, televizijos, interneto, informacijos agentūrų redaktoriais, apžvalgininkais, viešųjų ryšių ekspertais), užsiimti moksline ir pedagogine veikla.
Svarbiausios kompetencijos:
" yra susipažinę su komunikacijos teorijomis ir metodologija, įvairių žiniasklaidos priemonių komunikacijos ypatumais bei jų poveikiu visuomenės nuomonės formavimui ir pilietinės visuomenės plėtotei bei socialinei kaitai plačiąja prasme;
" geba tikslingai kaupti ir sisteminti informaciją, praktikoje taikyti įvairius socialinių ir specialiųjų žiniasklaidos tyrimų metodus;
" geba kritiškai vertinti šiuolaikinės žiniasklaidos reiškinius, naudoti daugialypius komunikacijos metodus, kūrybiškai naujose situacijose taikyti žinias ir specialiuosius gebėjimus bei formuoti tolesnio mokymosi tikslus.
" būdingas sisteminis mąstymas; reiškinių ir problemų kompleksiškumo suvokimas, tarpsektorinių (tarpdalykinių, tarpkryptinių) ryšių identifikavimas;
" į ateities perspektyvą orientuotas, kūrybiškas mąstymas; strateginių sričių, kurių analizei reikalingi taikomieji mokslo tyrimai identifikavimas;
" pokyčių inicijavimas ir valdymas, gebėjimas valdyti kritines ir rizikingas situacijas.
" demokratiškas dalyvavimas priimant sprendimus, derybos ir sutarimo pasiekimas, suinteresuotų grupių ir jų interesų identifikavimas, gebėjimas identifikuoti ir svarstyti įvairias vertybines nuostatas.
Kvalifikaciją galima įgyti universitete. Minimalus išsilavinimas kvalifikacija įgyti - universitetinis bakalauro laipsnis.
Priimant į žurnalistikos magistro studijas netaikomi specialieji reikalavimai (atrenkama pagal nustatytą bakalauro studijų rezultatų formulę).
Absolventai dirba žiniasklaidoje, viešųjų ryšių srityje, užsiima moksline pedagogine veikla.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju