Mokymo programos
Visuomenės sveikata
Valstybinis kodas: 621A60001
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos visuomenės sveikatos specialistus, išmanančius mokslinių tyrimų metodikas ir jų taikymą praktiniame darbe, gebančius nustatyti visuomenės sveikatos prioritetus, strategiškai vadovauti tarpsektoriniam bendradarbiavimui šiuolaikiškai sprendžiant visuomenės sveikatos problemas, dalyvauti formuojant kitų sričių politiką valstybiniame ir privačiame sektoriuje, vertinti visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos institucijų veiklos efektyvumą, priimti sprendimus, pagrįstus mokslu ir informacijos valdymu.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji visuomenės sveikatos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: epidemiologiją ir visuomenės sveikatą, informacines sistemas visuomenės sveikatoje, sveikatos politiką ir visuomenės sveikatos intervencijas, visuomenės sveikatos etiką ir teisę, visuomenės sveikatos vadybą ir ekonomiką ir kt.
Vykdoma profesinė praktika visuomenės sveikatos centruose. Praktinių studijų trukmė - 160 val. Jos metu studentai dirba kartu su aukštos kvalifikacijos specialistais, įtvirtinami ir tobulinami tyrimų atlikimo, gautų rezultatų interpretavimo, iškilusių problemų praktikos metu išsiaiškinimo bei sprendimo suradimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus visuomenės sveikatos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Visuomenės sveikatos studijų programa skirta asmenims, turintiems biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti visuomenės sveikatos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Visuomenės sveikatos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti formuoti ir įgyvendinti sveikatos politiką, įvertinti ryšį tarp gyventojų sveikatos būklės ir aplinkos determinančių, atlikti poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimą, interpretuoti visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius, planuoti ir vykdyti sveikatos stiprinimą įtraukdamas bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, kitus sektorius, atlikti mokslinius tyrimus, interpretuoti gautus rezultatus, rengti projektus bei pranešimus, dirbti komandoje, naudotis informacinėmis technologijomis
- žinoti Lietuvos ir užsienio valstybių visuomenės sveikatos politiką
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal visuomenės sveikatos studijų programą.
Norintiems siekti visuomenės sveikatos magistro kvalifikacijos reikia turėti biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuomenės sveikatos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse ir privačiose struktūrose: visuomenės sveikatos centruose, sveikatos ugdymo centruose, vaikų ugdymo įstaigose, įmonių darbo medicinos tarnyboje, Darbo inspekcijoje, Maisto ir veterinarijos inspekcijoje, Kokybės inspekcijoje, kitose valdžios ir savivaldos, mokslo ir studijų institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju