Mokymo programos
Slauga
Valstybinis kodas: 621B70001
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos slaugos specialistus šiuolaikinei sveikatos priežiūros sistemai, išmanančius naujausias slaugos krypties mokslo teorijas ir metodus, gebančius organizuoti šiuolaikinę slaugos praktiką, savarankiškai ir kūrybingai pritaikyti šiuolaikinio slaugos mokslo ir praktikos principus, atitinkančius tarptautinius standartus, nuolat gerinti praktinius įgūdžius, pritaikyti slaugos naujoves kasdieninėje pacientų priežiūroje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji bendrosios praktikos slaugytojai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: onkologiją ir slaugą, slaugos standartus, klinikinę dietologiją, klinikinę slaugą ir klinikinę farmakologiją, bendruomenės ir šeimos sveikatą, socialines paslaugas ir kt.
Vykdoma dviejų dalių praktika: slaugos mokslas ir mokslo tiriamoji praktika, mokslo tiriamasis darbas ir mokslo tiriamoji praktika. Praktika vykdoma įvairiose ligoninėse. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jos metu studentai dirba kartu su ligoninės aukštos kvalifikacijos specialistais, įtvirtinami ir tobulinami slaugos planavimo, įgyvendinimo, tyrimų atlikimo, rezultatų interpretavimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus slaugos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Slaugos studijų programa skirta asmenims, turintiems slaugos arba reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti slaugos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrosios praktikos slaugytojo darbą.
Asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti kritiškai analizuoti mokslinę literatūrą, įvertinti slaugos paslaugų teikimo sistemos kokybę ir kainą, suprasti jos poveikį slaugos praktikai ir klientų sveikatos būklei, organizuoti šiuolaikinę slaugos praktiką, taikyti šiuolaikinio slaugos mokslo ir praktikos principus, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas profesionalioje slaugos praktikoje
- žinoti slaugos teoriją, filosofines pažiūras, slaugos mokslo tiriamojo darbo pagrindinius principus ir metodus, slaugos praktikos raidos kryptis, sveikatos priežiūros teikimo būdus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal slaugos studijų programą.
Norintiems siekti bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacijos reikia turėti slaugos arba reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti bendrosios praktikos slaugytoju nėra pripažįstami.
Įgiję bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti slaugos disciplinų dėstytojais ir mokslininkais universitetuose, kolegijose, mokslo institutuose, slaugos administratoriais bei koordinatoriais, slaugytojais ligoninėse, poliklinikose, pirminės sveikatos priežiūros centruose, ligoninėse, slaugos ir globos namuose bei sveikatos mokytojais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju