Mokymo programos
Karo ir taikos studijos
Valstybinis kodas: 621L27001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos karo ir taikos studijų specialistus, turinčius gilių ir išsamių žinių apie karą bei ginkluotą konfliktą, jo kontekstą bei pasekmes, taikos atstatymo ir taikios visuomenės sukūrimo procesą, gebančius nagrinėti praktines problemas, idenftifikuoti konfliktų priežastis ir pasekmes, analizuoti karines strategijas, jas vertinti, turinčius tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: konfliktus ir tarptautinę teisę, strategines studijas, konfliktų sprendimo teoriją ir praktiką, saugumą ir tvarią plėtrą, etiką ir Žmogaus teises, karo istoriją ir teorijas, konfliktą šiuolaikiniuose tarptautiniuose santykiuose, taikos istoriją ir teorijas, moralinius karo aspektus, žiniasklaidą ir konfliktą. Dalykai dėstomi anglų kalba.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus karo ir taikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Karo ir taikos studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinių ar humanitarinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti politikos mokslų magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti karo ir taikos studijų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai aiškinti ginkluotus konfliktus ir pokonfliktinio atstatymo politikas, identifikuoti jų priežastis ir pasekmes, kritiškai analizuoti ir vertinti karo ir ginkluoto konflikto politinę ir karinę strategijas, konfliktų sprendimo ir atstatymo politikas jų efektyvumo, socialinių, politinių ir ekonominių pasekmių, teisėtumo bei etniniu požiūriais;
- žinoti karo prigimtį, ginkluotuosius konfliktus, jų strategijas ir planavimą, taikos atkūrimo procesą, galimus konfliktų sprendimo būdus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal karo ir taikos studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacijos reikia turėti socialinių ar humanitarinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti karo ir taikos studijų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję politikos mokslų magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valdininkais Lietuvos ar užsienio valstybių valdymo administracinėse institucijose (priklausomai nuo pilietybės), diplomatais ir ekspertais tarptautinėse organizacijose, mokslo, tyrimų ir studijų institucijose, privačiame sektoriuje Lietuvoje ir užsienyje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju