Mokymo programos
Geografija ir kraštotvarka
Valstybinis kodas: 621L70001
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos bendrosios geografijos ir kraštotvarkos specialistus, gebančius suprasti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų erdvės sąveikos bei diferenciacijos dėsningumus, miestų, regionų, aplinkosaugos planavimo, žemėtvarkos, vandentvarkos, miškotvarkos pagrindus, taikomųjų teritorijos tyrimų metodologiją, geba taikyti analitinius metodus bei GIS technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geografijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kraštovaizdžio ekologiją, kraštovaizdžio morfologiją, aplinkosaugos planavimą, GIS metodologiją ir taikymą, strateginį planavimą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas geografijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bendrosios geografijos ir kraštotvarkos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Bendrosios geografijos ir kraštotvarkos studijų programa skirta asmenims, turintiems geografijos, kraštotvarkos, architektūros, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės, agronomijos, sociologijos, ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti geografijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geografijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrosios geografijos ir kraštotvarkos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs geografijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti analitinius metodus bei GIS technologijas, dirbti mokslinį darbą, rašyti mokslinius straipsnius;
- žinoti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų erdvės sąveikos bei diferenciacijos dėsningumus, miestų, regionų, aplinkosaugos planavimo, žemėtvarkos, vandentvarkos, miškotvarkos pagrindus, taikomųjų teritorijos tyrimų metodologiją;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geografijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal bendrosios geografijos ir kraštotvarkos studijų programą.
Norintiems siekti geografijos magistro kvalifikacijos reikia turėti geografijos, kraštotvarkos, architektūros, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės, agronomijos, sociologijos, ekonomikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti bendrosios geografijos ir kraštotvarkos specialistu nėra pripažįstami
Įgijęs geografijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose ekologinio ir socialinio-ekonominio tyrimo bei teritorijų planavimo srityse, gamtonaudos bei aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju