Mokymo programos
Hidrometeorologija
Valstybinis kodas: 621F83001
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos hidrometeorologijos specialistus, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą mokslinį ir praktinį darbą šiose srityse: hidrometeorologinių procesų tyrimų organizavimas, vykdymas ir rezultatų interpretavimas, specializuotos hidrometeorologinės ir klimatologinės informacijos taikymas įvairiose ūkio srityse; gebančius naudotis informacinėmis technologijomis, savarankiškai atnaujinti ir interpretuoti žinias.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geografijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: atmosferos chemiją, vandentvarką, mikroklimatologiją, biometeorologiją, sedimentologiją ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 280 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kylančių problemų nagrinėjimo, jų sprendimo būdų suradimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas geografijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus hidrometeorologijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros programose.
Hidrometeorologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems hidrologijos ir meteorologijos, geografijos, socialinės geografijos, geologijos, hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos, ekologijos, aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, matematikos, fizikos ar chemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti geografijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geografijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti hidrometeorologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs geografijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai atlikti sudėtingą mokslinį ir praktinį darbą hidrometeorologinių procesų tyrimų organizavimo, vykdymo ir rezultatų interpretavimo, specializuotos hidrometeorologinės ir klimatologinės informacijos taikymo įvairiose ūkio srityse, naudotis informacinėmis technologijomis, savarankiškai interpretuoti ir atnaujinti žinias;
- žinoti hidrometeorologinių procesų charakteristikas, mokslinių tyrimų metodus, rezultatų apdorojimo ir interpretavimo būdus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geografijos (hidrometeorologijos) magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal hidrometeorologijos studijų programą.
Norintiems siekti geografijos magistro kvalifikacijos reikia turėti hidrologijos ir meteorologijos, geografijos, socialinės geografijos, geologijos, hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos, ekologijos, aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, matematikos, fizikos ar chemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti hidrometeorologijos specialisto darbą nėra pripažįstami
Įgijęs geografijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos padaliniuose, mokslo institucijose, universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose, informacinėse agentūrose siekti karjeros kitose srityse, kur gali būti panaudojamos ne tik hidrometeorologijos žinios ir įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju