Mokymo programos
Kartografija
Valstybinis kodas: 621F87001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos kartografijos specialistus, gebančius įsisavinti modernius kartografinius programinius produktus ir žemėlapių sudarymo technologines schemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geografijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kartografiją, kartografinę informatiką, specialiąją kartografiją, duomenų bazių projektavimą, matematinę kartografiją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas geografijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus kartografijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Kartografijos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizinių ir technologijos mokslų, geografijos bei matavimų inžinerijos krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti geografijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geografijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti kartografijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs geografijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti įsisavinti modernius kartografinius programinius produktus ir žemėlapių sudarymo technologines schemas, kritiškai ir novatoriškai taikyti kartografinius produktus ir žemėlapių sudarymo schemas visuomeninių ir gamtinių reiškinių kartografiniam modeliavimui, naudotis informacinėmis technologijomis;
- žinoti kartografinę informatiką, matematinę kartografiją, GIS metodologiją;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geografijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kartografijos studijų programą.
Norintiems siekti geografijos magistro kvalifikacijos reikia turėti fizinių ir technologijos mokslų, geografijos bei matavimų inžinerijos krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kartografijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję geografijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti ministerijose, institutuose, bibliotekose, leidyklose, biuruose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju