Mokymo programos
Tarptautinė komunikacija
Valstybinis kodas: 621P95001
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Tarptautinės komunikacijos programa reikalinga formuoti platų specialisto požiūrį į socialinį dialogą tarp tarptautinės komunikacijos dalyvių (valstybių, verslo ir valstybinių, visuomeninių organizacijų, skirtingų kultūrų, žmonių): 1) suteikiant teorines žinias, gilinančias ir leidžiančias plėsti anksčiau įgytas žinias komunikacijos ir informacijos srityje (gilinti komunikacijos teorijų ir komunikacijos tyrimų, taikomosios komunikacijos žinias ir plėsti jas į tokias sritis, kaip pasaulinė komunikacija, politikos ar verslo komunikacija, tarpkultūrinė komunikacija), 2) suteikiant papildomas teorines žinias atskleidžiančias tarptautinių santykių, darnios raidos ypatumus globalizacijos sąlygomis, išryškinant komunikacinį aspektą; 3) ugdant gebėjimus, būtinus komunikacijos profesionalams dirbti valstybės, verslo ir nevyriausybinėse organizacijose, švietimo ir mokslo institucijose (analizuoti ir vertinti komunikacijos procesus; analizuoti, modeliuoti, kūrybiškai spręsti komunikacinius konfliktus, dažnai į komunikacijos veiksmus; naudoti ir derinti komunikacijos tyrimo metodus ir kritiškai vertinti tyrimo rezultatus, gebėti priimti sprendimus); 4) plėtoti bendruosius saviugdos gebėjimus (skatinti nuolatinį mokymąsi, kvalifikacijos kėlimą, savarankiškas studijas).
Programą sudaro 12 privalomųjų dalykų, kurie skirstomi į 6 modulius, kurių kiekvienas nurodo siekiamas suteikti studentui kompetencijas: 1 semestre teikiami moduliai: Korporatyvinės komunikacijos ir tarpkultūrinės aplinkos modulis, Tarptautinės verslo aplinkos modulis, Korporatyvinės komunikacijos ir strategijos modulis; 2 semestre yra numatyti tokie moduliai: Tarptautinės krizių vadybos modulis, Darnios raidos komunikacijos modulis, Inovatyvių komunikacijos metodų modulis. 3 semestre nesiūlomi moduliai, programa baigiama studentų mokslo tiriamąja praktika ir magistro baigiamojo darbo rengimu ir gynimu.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Programos absolventai gali dirbti vyriausybinėse, verslo ir nepelno siekiančiose institucijose, kurios bendradarbiauja su užsienio partneriais (valstybinėmis įstaigomis ar verslo subjektais), taip pat tarptautinėse korporacijose ar Europos Sąjungos šalių institucijose. Jis taip pat gali būti savarankiškas verslininkas arba profesionalus konsultantas tarptautinės komunikacijos ar integruotos komunikacijos srityse.
Tarptautinės komunikacijos magistrantūros studijas baigusių absolventų kompetencijos:
i. žinos naujausias tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos teorijas, mokės kritiškai vertinti naujausius šių sričių tyrimus ir taikyti įgytas teorines žinias,
ii. išmanys šiuolaikinės viešosios komunikacijos teorijas ir metodus, gebės taikyti juos įvairiose organizacijose, taip pat daugiakultūrinėse terpėse ar tarptautinėse rinkose,
iii. gebės savarankiškai generuoti kūrybines idėjas, panaudoti įvairius informacijos ir žinių įgijimo, kaupimo, skleidimo ir išsaugojimo metodus, kurdami organizacijų kritinį konkurencinį pranašumą,
iv. gebės savarankiškai atlikti tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos tyrimus, kūrybiškai taikydami mokslinius metodus, žinos metodų taikymo ribas, mokės įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą.
Tarptautinės komunikacijos magistrantūros studijų programos absolventai turės galimybę tęsti studijas komunikacijos ir informacijos, kitose doktorantūros studijų programose.
Absolventai galės dirbti vyriausybinėse, verslo ir nepelno siekiančiose institucijose, kurios bendradarbiauja su užsienio partneriais (valstybinėmis įstaigomis ar verslo subjektais), taip pat tarptautinėse korporacijose ar Europos Sąjungos šalių institucijose. Jie taip pat galės būti savarankiškais verslininkais arba profesionaliais konsultantais tarptautinės komunikacijos ar korporacinės komunikacijos srityse. Šią kvalifikaciją galima įgyti universitetuose (Lietuvoje Vilniaus universitete).
Kvalifikacijai įgyti būtinas bakalauro laipsnis.
Baigus studijas suteikta kompetencija leidžia atlikti komunikacijos vadybos, viešųjų ryšių, informacijos analitiko ar vadybininko pareigas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju