Mokymo programos
Pagalbinio virtuvės darbininko mokymo programa
Valstybinis kodas: 167081107
Kodas pagal ISCED: 13381
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti įvairaus intelekto lygio pagalbinius virtuvės darbininkus, gebančius:
A lygio - dirbti pagalbiniu virtuvės darbininku kavinėse, valgyklose ir kitose maitinimo įmonėse;
B lygio – savarankiškai ir iki galo atlikti vieną pagalbinę patiekalų ruošimo operaciją;
C lygio – pagalbinio virtuvės darbininko darbus galės dirbti tik prižiūrimas specialisto.
Siekiant šių tikslų būsimieji pagalbiniai virtuvės darbininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi naudotis maitinimo įmonių įrengimais, patiekalų gaminimo technologijų, organizuoti savo darbą, higienos normų ir darbų saugos reikalavimų, bendrakultūrinių dalykų.
Praktinis mokymas vyksta viešojo maitinimo įmonėse, atliekant maisto ruošos darbus. Praktikos trukmė – 96 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami maisto ruošos, maisto ruošos įrenginių naudojimo ir kt. gebėjimai.
Mokymo programa baigiama kvalifikacijos egzaminu:
įvykdęs A lygio programos reikalavimus mokinys gauna „Pagalbinio virtuvės darbuotojo“ kvalifikacijos pažymėjimą;
įvykdęs B ir C lygio programos reikalavimus mokinys gauna pažymėjimą, patvirtinantį, kad išklausė „Pagalbinio virtuvės darbuotojo“ kursą ir dalyvavo praktiniuose mokymuose.
Baigus pagalbinio virtuvės darbininko mokymo programą tolesnio mokymosi galimybės ribotos.
Pagalbinio virtuvės darbininko mokymo programa skirta sutrikusio intelekto sulaukusiems 18 metų asmenis mokyti ir parengti juos pagalbinio virtuvės darbininko profesijai.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagalbinio virtuvės darbininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti pagalbiniu virtuvės darbininku.
Asmuo, įgijęs pagalbinio virtuvės darbininko kvalifikaciją, turi:
gebėti nustatyti maisto produktų asortimentą ir jų kokybę, pagal paskirtį naudoti technologinius įrengimus ir inventorių, atlikti pirminį maisto produktų apdorojimą, atlikti pagalbines patiekalų gaminimo operacijas (smulkinimo, šiluminio apdorojimo, dalijimo į porcijas, patiekalų dekoravimo, serviravimo), prižiūrėti virtuvės inventorių, įrengimus;žinoti maisto produktų įvairovę ir jų laikymo sąlygas, maisto šiluminio paruošimo būdus, pagalbinių patiekalų ruošimo operacijų technologiją, technologinių įrengimų ir inventoriaus paskirtį, naudojimo taisykles, higienos normų ir darbo saugos reikalavimus;mokėti dirbti su virtuvės įrengimais, atlikti maisto ruošos operacijas, organizuoti savo darbą.
Pagalbinio virtuvės darbininko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose sutrikusio intelekto asmenų mokymą pagal pagalbinio virtuvės darbininko mokymo programą.
Norintiems siekti pagalbinio virtuvės darbininko kvalifikacijos galima turėti nebaigtą pagrindinį išsilavinimą bendrojo lavinimo mokykloje arba būti baigusiam specialiąją mokyklą (mokymas pagal specialiąją programą).
Įgiję pagalbinio virtuvės darbininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose ir kitose viešojo maitinimo įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Varėnos technologijos ir verslo mokykla Varėnos r. J. Basanavičiaus g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju