Mokymo programos
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programa
Valstybinis kodas: 560086211
Kodas pagal ISCED: 52186
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Saugos paslaugos
Baigimo sertifikatas: Darbų saugos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa yra skirta rengti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistus, žinančius bendruosius darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus, gebančius organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones įmonėje.
Siekiant šių tikslų būsimieji įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistai teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos organizavimo konkrečioje įmonėje, darbdavio ir darbuotojų pareigų ir teisių, kaip organizuoti socialinį dialogą įmonėje, kokie gali būti nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos darbe, kaip įrengti ir prižiūrėti darbo vietas, kaip įvertinti riziką, pagal atskiras ekonominės veiklos rūšis ir kt.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokymo įstaigoje, antrasis etapas – įmonėje. Praktinio mokymo trukmė – 20 valandų. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų mokymo programos trukmė keičiasi priklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies. Negamybinės veiklos specialistams mokymo programos trukmė yra 27 valandos, transporto specialistams – 31 valanda, žemės ūkio specialistams – 33 valandos, pramonės ir statybos specialistams – 35 valandos teorinio mokymo. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių įmonėje organizavimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama teisė dirbti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu.
Baigus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo verslo ir administravimo srities, darbo organizavimo posričio ar aukštojo mokslo vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems profesinę kvalifikaciją.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programą, kvalifikacija nesuteikiama, tačiau įgyjama teisė dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu.
Asmuo įgijęs, kompetenciją dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu, turi:
gebėti organizuoti ir koordinuoti profesinės rizikos vertinimą įmonėje, organizuoti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų rengimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą, prižiūrėti ir kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įmonėje, registruoti įmonėje nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, pildyti įmonės dokumentus susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata, analizuoti nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių susirgimų aplinkybes bei priežastis ir numatyti prevencines priemones jiems išvengti, organizuoti privalomus sveikatos tikrinimus ir analizuoti privalomų sveikatos tikrinimų rezultatus, paruošti darbų saugos ir sveikatos vadybos sistemą ir ją integruoti į bendrą įmonės vadybos koncepciją.žinoti teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimus, atitinkamos ekonominės veiklos rūšies darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei incidentų priežastis atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse mokėti atsakingai, dėmesingai dirbti ir reikliai dirbti
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programa vykdoma darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose.
Norintiems tapti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu, reikia turėti aukštesnįjį išsilavinimą ir techninių sričių kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu pripažįstami kaip įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto kompetencija, išlaikius atitinkamą egzaminą. Egzaminas laikomas įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programą vykdančioje mokymo įstaigoje.
Baigę įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programą, asmenys gali dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse ir joje užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Vilnius Šilo g. 5A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju