Mokymo programos
Apskaitininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267034401
Kodas pagal ISCED: 23334
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 26 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

20Programos anotacija PR2 Ši programa skirta įsigyti apskaitininko profesinę kvalifikaciją žmonėms, turintiems nežymaus ir vidutinio judesio ir padėties sutrikimo negalią.
Programa garantuoja žinių bei įgūdžių lygį, reikalingą apskaitininko darbui įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose. Jos tikslas - žmonėms, turintiems nežymaus ir vidutinio judesio ir padėties sutrikimo negalią, suteikti teorines žinias bei išugdyti profesinius įgūdžius, būtinus apskaitininko darbui.
Minimalus išsilavinimas, siekiant įgyti apskaitininko išsilavinimo, - pagrindinis.
Apskaitininko mokymo programos trukmė - 26 savaitės (780 val.). Dalykų programos:
1. Darbuotojų sauga ir sveikata;
2. Socialinė kompetencija;
3. Teisės pagrindai;
4. Informacijos technologijos pagrindai;
5. Įmonių ekonomika;
6. Mokesčiai;
7. Finansinė ir valdymo apskaita;
Teoriniam mokymui skiriama 30% mokymui skirtų valandų, tai sudaro - 236 val. Praktiniams įgūdžiams formuoti skiriama 70 % studijų laiko, tai sudaro 534 val. 39% praktinio mokymo valandų skiriama praktiniam mokymui realioje darbo vietoje. Tai sudaro 210 val.
Baigus apskaitininko programos mokymo kursą, laikomas kvalifikacijos egzaminas. Šio egzamino tikslas - įvertinti besimokančiųjų įgytas teorines, praktines žinias bei įgūdžius ir įrodyti, kad įgijo programoje numatytas kompetencijas. Asmenys, įvykdę apskaitininko mokymo programą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminą, gauna kvalifikacijos pažymėjimą
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

23Kvalifikacijos aprašas K2Pagrindinės apskaitininko profesinės veiklos sritys:
1. Ūkio subjektų ekonominės padėties samprata bei pavaizdavimas apskaitoje;
2. Ūkio subjektų turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų nustatymas, vertinimas, atvaizdavimas apskaitoje;
3. Finansinių, mokestinių bei statistinių ataskaitų parengimas.
Profesinės apskaitininko kompetencijos:
1. Suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje ir ją formuoti.
2. Žinoti įmonių organizavimo veiklos ypatumus.
3. Identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus apskaitoje.
4. Atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras.
5. Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų finansinį (piniginį) turtą.
6. Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą.
7. Žinoti apsirūpinimo atsargomis poreikius ir tvarkyti jų apskaitą.
8. Tvarkyti darbo ir darbo išteklių apskaitą.
9. Žinoti prekybos įmonių veiklą ir tvarkyti pirkimų bei pardavimų ūkinių operacijų apskaitą.
10. Įvertinti gamybinės veiklos ypatumus ir apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą.
11. Įvertinti veiklos finansavimą, tvarkyti nuosavybės ir įsipareigojimų apskaitą.
12. Parengti finansines ataskaitas.
13. Analizuoti apskaitos duomenis ir parengti metinę finansinę, mokestinę bei statistines ataskaitas.
Apskaitininko kvalifikacija suteikia teisę ir galimybes dirbti apskaitininku individualiose, viešosiose, biudžetinėse įstaigose ir organizacijose, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Uždarosios akcinės bendrovės "Telšių praktika" dailiųjų amatų mokykla Telšių r. Muziejaus g. 29
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju