Mokymo programos
Valytojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 167081401
Kodas pagal ISCED: 13381
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Valytojo mokymo programa adaptuota neįgaliesiems, turintiems judėjimo negalią, sudaryta remiantis kompetencijomis grindžiamu mokymu. Programa sudaryta atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikį įgyti paklausią profesiją ir integraciją į darbo rinką.
Numatyta šios programos mokymosi trukmė - 24 savaitės. Mokytis pagal šią valytojo programą gali asmenys, turintys pradinį išsilavinimą. Teorinių pamokų metu valytojo profesijos mokiniai mokysis patalpų klasifikacijos ir valymo specifikos, patalpų valymo įrengimų, ir inventoriaus, patalpų valytojo darbo organizavimo, susipažins su cheminėmis valymo priemonėmis ir kitais dalykais, reikalingais būsimam valytojui, taip pat mokysis užsienio kalbos ir informacinių technologijų.
Praktinis mokymas vykdomas valymo paslaugų įmonėje, kur mokiniai turės galimybę teorijos metu įgytas žinias pritaikyti praktiniame darbe.
Šios, naujai parengtos valytojo mokymo programos tikslas padėti neįgaliesiems su fizine negalia integruotis į darbo rinką. Tikslui įgyvendinti klausytojams bus suteiktos teorinės ir praktinės žinios, kurias, baigus mokymą, asmenys sėkmingai taikys darbinėje veikloje.
Išklausę visą teorinį mokymą ir baigę praktinį mokymą, sėkmingai išlaikę kvalifikacinį egzaminą, asmenys gauna valstybės pripažintą valytojo kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 1500).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagrindinės valytojo profesinės veiklos sritys yra: valytojo darbo vietos organizavimas, paruošiamieji darbai, valymo proceso atlikimas

ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS:
1. racionaliai planuoti ir organizuoti savo darbą;
2. įvertinti darbo zoną, valomų paviršių būklę;
3. paruošti darbo priemones ir medžiagas darbui;
4. saugiai dirbti su valymo įrengimais ir medžiagomis;
5. valyti ir prižiūrėti kietus paviršius;
6. atlikti tekstilės, kilimų ir kiliminių dangų valymą ir priežiūrą;
7. atlikti stiklinių, veidrodinių, medinių ir medžio imitacijos, metalinių paviršių valymą ir priežiūrą.
DARBO APRAŠYMAS:
Įvertiną valomų paviršių būklę ir pagal tai parenka valymo būdą, chemines valymo priemones, inventorių ir mechanizmus.
Valo kietus paviršius.
Valo ir prižiūri tekstilės bei kilimines dangas.
Valo ir prižiūri stiklinius, veidrodinius, medinius, medžio imitacijos bei metalinius paviršius.
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS:
Turintys valytojo kvalifikaciją asmenys gali savarankiškai dirbti valymo paslaugų įmonėse, privačiose namų valdose arba panaudoti įgytas žinias bei darbo įgūžius asmeniniame gyvenime.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju