Mokymo programos
Biuro Veiklos Tvarkytojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267034603
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 24 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos paskirtis: programa skirta specialiųjų ugdimosi poreikių asmenims su fizine negalia.
Mokymo programa skirta paruošti biuro veiklos tvarkytoją, gebantį tvarkyti biuro dokumentaciją, priimti ir perduoti korespondenciją, sekti dokumentų vykdymo terminus, formuoti dokumentų bylas perduodant į įstaigos archyvą, tinkamai pasirinkti ir naudoti modernias technines priemones, laikytis saugaus darbo reikalavimų ir racionaliai išnaudoti laiką.
Įsisavinę šią programą , asmenys mokės atpažinti informaciją: vidinius ir išorinius, pirminius ir antrinius duomenis, apibūdinti dokumentų reikšmę, klasifikuoti dokumentus, priimti ir perduoti vadovui gautą korespondenciją, sekti dokumentų ir kontroliuojamų pavedimų vykdymo terminus, formuoti bylas perduodant į įstaigos archyvą, naudotis kompiuterine technika, rasti teikiamą informaciją Internete, programuoti telefono, fakso aparatą, paruošti darbui ir aptarnauti biuro įrangą, mokės saugiai dirbti, išmanys verslo pagrindus, sugebės dirbti su klientais, spręsti konfliktines situacijas ir gebės dirbti darbo kolektyve.
Reikalingas bazinis išsilavinimas: pagrindinis
Mokymo trukmė 6 mėnesiai, programos apimtis 600 valandų .Mokslo metų trukmė – 24 darbo savaitės, dirbant 5 dienas per savaitę ir esant savaitiniam mokinių krūviui 25 akademinės valandos .
Baigiamajam įvertinimui skiriamas kvalifikacinis egzaminas . Išlaikius šį egzaminą , suteikiama biuro komersanto kvalifikacija. Kvalifikacinį egzaminą sudaro 2 dalys :
1. Specialybės teorinių žinių tikrinimas (testas) - 180 min.
2. Specialybės praktinių įgūdžių tikrinimas (praktinė veikla) - 270 min.
Bendra baigiamojo kvalifikacinio egzamino trukmė 450 min.
Egzaminas vyksta 2 dienas .
Specialybės teorinių žinių įvertinimas ( t ) sudaro 40% galutinio įvertinimo .
Specialybės praktinių žinių įvertinimas ( p ) sudaro 60% galutinio įvertinimo .
Galutinis specialybės baigiamojo kvalifikacinio egzamino įvertinimas (g )
skaičiuojamas pagal formulę:
g =

Teorinės žinios įvertinamos teigiamai , jeigu teisingi atsakymai sudaro daugiau nei 50% visų atsakymų . Baigiamojo kvalifikacinio egzamino rezultatai neįskaitomi , jei teorinių žinių arba praktinių įgūdžių įvertinimas mažesnis nei 4 balai .
Programos rengėjai:
LRPRC socialinė pedagogė Irena Gvazdauskienė
LRPRC mokytoja metodininkė Vitalija Rutkauskienė
LRPRC IT inžinierius Vytautas Petrikas
LRPRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pranė Vilimaitė
LRPRC psichologė Vida Lacienė
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kompetencijos:
1. Pildyti ūkinių operacijų dokumentus.
2. Dirbti komandoje, grupėje.
3. Atlikti atsiskaitymus negrynais pinigais.
4. Laikytis darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių.
5. Įvertinti įmonės personalą, jo poreikį.
6. Priimti darbuotoją į darbą ir iš jo atleiti.
7. Atlikti veiksmus, susijusius su dokumentų archyvavimu.
8. Paaiškinti biuro techninės įrangos įrenginių paskirtį.
9. Naudotis biuro technine įranga.
10. Naudotis kompiuteriu, atlikti programinės ir techninės kompiuterio įrangos priežiūrą ir profilaktiką.
11. Dirbti Excel darbinėje aplinkoje.
12. Įvertinti įmonės darbo vietas.
13. Projektuoti biuro personalo viziją.
14. Naudotis teisiniais dokumentais ir taikys juos praktiškai.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: LDRMT Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas 2007 03 26
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Vilkijos žemės ūkio mokykla Kauno r. Čekiškės g. 128, Vilkija
Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Radviliškio r. Gedimino g. 81
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju