Mokymo programos
Kelių ir geležinkelių inžinerija
Valstybinis kodas: 612H22001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kelių ir geležinkelių inžinerijos bakalaurus, gebančius valdyti ir suprasti technologinius procesus, pasirengusius savarankiškai priimti sprendimus, pagrįstus inžinerine logika, greitai perprantančius naujas medžiagas bei technologijas, siekiančius tapti brandžiomis ir integraliomis asmenybėmis, turinčiomis aiškią poziciją, vertybių ir nuostatų sistemą, pasirengusius profesinei veiklai kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos ir priežiūros įmonėse.
Stojantysis turi atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kelių ir geležinkelių inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: užsienio kalbą, specialybės kalbos kultūrą, filosofiją, technikos filosofiją, darbų saugą ir aplinką, politinę kultūrą, darnų vystymą, marketingą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informacines technologijas, teorinę mechaniką, inžinerinę grafiką, medžiagotyrą ir statybines medžiagas, medžiagų mechaniką, kompiuterinę grafiką, gelžbetonines, metalines ir mūrines konstrukcijas, skysčių mechaniką, inžinerinę geologiją ir gruntų mechaniką, vadybą; specialybės dalykus: susisiekimo sistemą, kelių tiesybos medžiagas, kelių tiesybos mašinas ir įmonių planavimą, geležinkelių projektavimą, automobilių kelių projektavimą, automobilių kelių tiesybos technologiją ir organizavimą, viršutinę bėgių kelio konstrukciją, transporto statinius, inžinerines eismo saugumo priemones, automobilių kelių priežiūrą, geležinkelių tiesybos ir remonto technologiją ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė, ir gamybinė praktika įmonėje. Praktinių studijų trukmė - 10 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, pažintiniai darbo aplinkos, mokymosi, projektavimo, kelių bei geležinkelių taisymo ir priežiūros gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas kelių ir geležinkelių inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus kelių ir geležinkelių inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programas.
Kelių ir geležinkelių inžinerija skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti kelių ir geležinkelių inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti kelių ir geležinkelių inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti projektuojant kelius ir geležinkelius naudojama programine įranga, savarankiškai projektuoti atskirus kelių ar geležinkelių konstrukcinius elementus, atlikti ekonominius skaičiavimus, projektavimo metu teisingai parinkti standartizuotus konstrukcinius elementus, savarankiškai dirbti, atliekant kelių ir geležinkelių konstrukcinių elementų įrengimo darbus, teisingai parinkti darbų atlikimo technologijas ir medžiagas, mašinas ir mechanizmus, racionaliai planuoti darbų atlikimo laiką ir tvarką, taikyti naujausias technologijas kelių ir geležinkelių inžinerijoje, organizuoti kelių, geležinkelių ir kitų transporto priežiūros darbus žiemos ir vasaros periodais, analizuoti esamą kelių tinklo būklę bei numatyti priemones šiai būklei gerinti,
- žinoti fundamentaliuosius ir specialiuosius dalykus ir teorijas, taikytinas kelių ir geležinkelių inžinerijoje, kelių ir geležinkelių įtaką visuomenės ir valstybės gyvavimui, Lietuvos ir pasaulinę patirtį projektuojant, tiesiant ar prižiūrint kelius, geležinkelius, aerodromus, Lietuvos statybų įstatyminę bazę, techninius reikalavimus, statybos taisykles, statybos rekomendacijas, techninius reglamentus ir kitą norminę literatūrą, reglamentuojančią kelių, geležinkelių ir aerodromų projektavimą, tiesybą ar priežiūrą, naujausias technologijas, ergonomikos pagrindus, mokėti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai dirbti, organizuoti savo ir kitų darbą, konstruktyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Statybos inžinerijos kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, kuriuose studijuojama pagal kelių ir geležinkelių inžinerijos studijų programą.
Norintiesiems siekti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu išugdyti gebėjimai dirbti kelių ar geležinkelių inžinieriumi nepripažįstami.
Asmenys, įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, gali dirbti kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos ar priežiūros įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju