Mokymo programos
Gaisrinė sauga
Valstybinis kodas: 612H12001
Kodas pagal ISCED: 51186
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti saugos inžinerijos bakalaurus, turinčius reikiamų žinių ir būtinų įgūdžių gaisrų, avarijų, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo organizavimui, gebančius vykdyti gaisrų ir avarijų prognozavimą bei rizikos valdymą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji saugos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, užsienio kalbą, kūno kultūrą, specialybinius dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informacines technologijas, teorinę mechaniką, konstrukcijų mechaniką, žmonių ir aplinkos saugą, skysčių mechaniką, teisę, ekonomiką, vadybą, statinių architektūrą ir konstrukcijas, technologinių procesų gaisrinę profilaktiką, gaisrinės saugos organizavimą, gaisrinę ir gelbėjimo darbų techniką, statybines medžiagas ir konstrukcijas gaisro metu, elektrotechniką ir elektros įrenginių priešgaisrinę profilaktiką, degimo ir gesinimo teoriją, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo darbų organizavimą, gaisrinę taktiką, ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: mokomoji praktika ir dvi gamybinės praktikos. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu būsimieji saugos inžinerijos bakalaurai susipažįsta su ugniagesio gelbėtojo darbo specifika, įgyja praktinių įgūdžių organizuojant gelbėjimo ir gaisrų gesinimo darbus, įtvirtina teorines specialiųjų disciplinų žinias ir pritaiko jas praktiniame darbe.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiama saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus gaisrinės saugos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Gaisrinės saugos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti saugos inžinerijos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti gaisrinės saugos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- žinoti saugos inžinerijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei jų savybes, gaisrinės saugos sistemos struktūrą, jos elementus ir valdymą, žmonių įtaką saugai, medžiagų, konstrukcijų ir technologinių procesų saugą, saugos užtikrinimo įrangą ir techniką, teisinį saugos valdymą.
- gebėti įvertinti medžiagų ir elementų naudojimo riziką bei ją kontroliuoti, suprasti saugos sistemos struktūrą, projektuoti jos elementus ir ją valdyti, užtikrinti konstrukcijų ir technologinių procesų saugą, parinkti ir tinkamai naudoti saugos užtikrinimo įrangą ir techniką, naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, įvertinti žmogiškojo veiksnio įtaką saugos valdymui;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, vadovauti kolektyvui;
Saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal gaisrinės saugos studijų programą.
Norintiems siekti saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gaisrinės saugos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti gaisrinės saugos inžinieriumi Vidaus Reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnybose, statybos ir pramonės įmonėse, projektavimo institucijose arba tęsti studijas magistratūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju