Mokymo programos
Informacinių sistemų inžinerija
Valstybinis kodas: 612E15001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti informatikos inžinerijos bakalaurus, žinančius naujausias kompiuterinių sistemų technologijas, jų vystymosi tendencijas bei sistemų projektavimo principus, žinančius šiuolaikines elektroninio verslo technologijas, jų kompiuterinę bei programinę įrangą ir elektroninio verslo organizavimo pagrindus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Busimieji informatikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: matematiką, programavimą, elektrotechniką, ekonomiką, vadybą, elektronikos ir mechatronikos įtaisus; specialybės dalykus: skaitmeninį signalų apdorojimą, kompiuterių architektūrą, operacinių sistemų koncepcijas, kompiuterių tinklus, programinės įrangos projektavimą, elektroninio verslo sistemas, e-paslaugų technologijas.
Informatikos inžinerijos studijų programoje numatytos 2 specializacijos: elektroninio verslo technologijos ir kompiuterizuotos informacinės sistemos.
Praktinės studijos vyksta gamybinės praktikos metu, kurios trukmė yra 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su informacinėmis sistemomis įgūdžiai, projektavimo, kompiuterio ir jo programų pagal vartotojo poreikius parinkimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus informacinių sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Informacinių sistemų inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti informatikos inžinerijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatikos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- žinoti naujausias informatikos technologijas, jų vystymosi tendencijas, informacinių, interneto technologijų taikymo elektroninei komercijai bei kompiuterizuotų informacinių sistemų projektavimo principus;
- gebėti identifikuoti, formuluoti ir spręsti informatikos inžinerijos problemas; integruoti kompiuterines sistemas ir komunikacijų technologijas, taikyti automatizuoto projektavimo ir dokumentavimo sistemas įmonių darbo efektyvumui didinti; pagal užsakovų pageidavimus projektuoti ir diegti kompiuterizuotas informacines sistemas, jas kokybiškai vertinti; eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis; taikyti ir naudoti kompiuterinius metodus, skirtus specifinėms inžinerinėms problemoms; integruoti technologijos mokslų naujovių taikymo įvairiomis aplinkybėmis įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis; išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi; naudotis informacinėmis technologijomis, programine įranga; kompetentingai panaudoti kompiuterius problemų sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, automatizuotajam projektavimui, kompiuterinei grafikai, programuoti; savarankiškai įvaldyti naujas programavimo kalbas bei programų paketus;
- mokėti dirbti savarankiškai ir grupėje (komandoje), dirbti atsakingai, kruopščiai, organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais.
Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti informatikos inžinieriumi įmonėse ir firmose, projektuojančiose, diegiančiose ir eksploatuojančiose naujausias įvairios paskirties kompiuterizuotas informacines elektronines sistemas, telekomunikacijų, projektavimo, elektroninio verslo organizavimo ir apskaitos, žiniasklaidos, renginių organizavimo ir reklamos įmonėse, oro uostuose, bankuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju