Mokymo programos
Filosofija
Valstybinis kodas: 612V50003
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filosofijos bakalaurus, filosofus, sugebančius suvokti universalius konkrečių problemų aspektus, galinčius pritaikyti savo žinias įvairiuose visuomeninio gyvenimo srityse, bei sėkmingai tęsti studijas magistrantūroje.
Stojantieji turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filosofijos bakalaurai, filosofai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: ekonomiką, psichologiją, istoriją, anglų kalbą, informatiką, kultūrinę antropologiją ir kt., ir specialybinius dalykus: antikos, viduramžių bei moderniąją filosofiją, ontologiją, pažinimo teoriją, etiką, estetiką, kalbos filosofiją, mokslo filosofiją, politinę filosofiją, kultūros filosofiją, istorijos filosofiją, religijos filosofiją, Rytų filosofiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos. Studijuojantieji dalyvauja praktinio pobūdžio seminaruose bei įgyja filosofijos didaktikos pagrindus.
Studijos baigiamos baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas filosofijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus filosofijos bakalaurantūros, filosofijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filosofijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti filosofo darbą.
Asmuo, įgijęs filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją, turi:
- gebėti ugdyti mąstymą retoriniu ir rašytiniu būdais, interpretuoti ir kurti filosofinį tekstą, savarankiškai gilinti teorines bei praktines žinias, analizuoti, apibendrinti bei spręsti įvairias visuomeninio gyvenimo problemas, praktiškai atlikti filosofinės didaktikos užduotis, vertinti filosofiniais aspektais mokslo, kultūros ir socialinius reiškinius, dalyvauti pilietinės visuomenės ir jos pasaulėžiūros formavimo procesuose;
- žinoti filosofinio teksto analizės atlikimo principus, filosofijos istorijos problematiką, svarbiausias klasikinės bei šiuolaikinės filosofijos problemas bei metodus, bendras filosofijos metodologijos bei mokslo filosofijos pagrindus, praktinius filosofinės didaktikos pagrindus;
gebėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal filosofijos studijų programą.
Norintiems siekti filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją asmenys gali dirbti filosofu valstybės institucijose, leidyklose, mokslo bei studijų institucijose (aukštosiose, aukštesniosiose bei vidurinėse mokyklose), žiniasklaidoje bei kitose kultūros srityse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju