Mokymo programos
Politikos mokslai
Valstybinis kodas: 612L20005
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti politikos mokslų darbuotojus, gebančius domėtis politine situacija pasaulyje ir Lietuvoje, ją analizuoti, bendrauti su įvairiais žmonėmis, rašyti mokslinius straipsnius.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos mokslų bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: etiką, psichologiją, istoriją, ekonomiką, logiką ir kt. ir specialybinius dalykus: politologijos pagrindus, tarptautinių santykių pagrindus, lyginamosios politikos įvadą, tarptautinį ir nacionalinį saugumą, politikos analizę, viešąją teisę, kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, politines ideologijas, migracijos politiką, politinę sociologiją ir kitus dalykus..
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: praktika valstybės institucijose ir praktika nevyriausybinėse organizacijose, politinių partijų skyriuose ir darbas mokslinio tyrimo projektuose. Praktinių studijų trukmė – 10 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo organizavimo, mokslinių tyrimų atlikimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų bakalauro laipsnis.
Baigus politologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti politikos mokslų darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti efektyviai veikti ir taikyti savo žinias greitai kintančioje globalinėje aplinkoje, suprasti ir vertinti politinius procesus, vykstančius pasaulio šalyse, atlikti mokslinius tyrimus, naudotis informacinėmis technologijomis;
- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir Konstituciją, politologijos pagrindus, įvairių mokslinių tyrimų metodus, bendravimo pagrindus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, analitiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti objektyviu, mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal politikos mokslų studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti politikos mokslų darbuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję politikos mokslų bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti politikos mokslų darbuotoju įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose institucijose, tarptautinėse organizacijose (Jungtinėse Tautose, UNESCO, NATO, Europos Taryboje ir pan.), ūkio objektuose, mokslo ir studijų institucijose. Politikos mokslų darbuotojai dirba, taip pat rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju