Mokymo programos
Informatika
Valstybinis kodas: 612I13003
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti informatikus, gebančius programuoti, kurti internetinius puslapius, prižiūrėti kompiuterius ir jų tinklus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: etiką, psichologiją, istoriją, ekonomiką, logiką; specialybinius dalykus: programavimą (keletą programavimo kalbų Windows ir Unix aplinkose), kompiuterių tinklus, operacines sistemas, intelektiką, programų sistemų kūrimo principus, informacinių sistemų kūrimo principus, informacinių sistemų saugumą, kompiuterinę grafiką, daugialypės terpės sistemas ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta informacinių technologijų įmonėje ketvirtaisiais studijų metais. Praktinių studijų trukmė – 10 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami programavimo, internetinių puslapių kūrimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas bakalauro laipsnis.
Informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, bei siekiantiems tapti informatikais.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatiko kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatiko darbą.
Asmuo, įgijęs informatiko kvalifikaciją, turi
- gebėti programuoti keletu programavimo kalbų, administruoti kompiuterių sistemas bei kompiuterių tinklus, prižiūrėti programų sistemas, kurti kompiuterizuotas sistemas, vartotojo sąsajas, interneto taikomąsias programas, testuoti programas, kurti informacines sistemas, daugialypės terpės, virtualiosios tikrovės sistemas;
- žinoti pagrindines kompiuterių, informacinių sistemų, programavimo ir programų sistemų kūrimo sąvokas, naujienas informacinių technologijų srityje, programavimo metodus ir principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, greitai suvokti problemą, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Informatikos kvalifikaciją galima įsigyti universitetuose.
Norintiems siekti informatiko kvalifikaciją reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami.
Informatikai gali dirbti programuotojais, kompiuterių tinklų administratoriais, informacinių technologijų projektų vadovais, informacinių sistemų kūrimo ir aptarnavimo srityje, kai kuriais atvejais – pradėti nuosavą verslą informacinių technologijų srityje
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju