Mokymo programos
Valytojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 167081404
Kodas pagal ISCED: 13381
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas


Programos tikslas - parengti patalpų valytoją, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus, ugdyti švaros, tvarkingumo įgūdžius aplinkoje. Išugdyti gebėjimą planingai organizuoti valymo darbus. (A lygiui).
Supažindinti su įvairiais patalpų valymo būdais, labai gerai išmokyti vieną valymo operaciją (B lygiui).
Išmokyti naudotis cheminio valymo priemonėmis. Supažindinti su sanitarijos ir higienos pagrindais. (A ir B lygiams).
Programa suteikia pagrindinių būtinų žinių ir įgūdžių nuvalyti patalpų sienas ir lubas, laiptus, duris ir langus, veidrodžius, stiklą, keramikos plyteles, kietus ir minkštus baldus, inventorių, išvalyti kilimus ir kiliminę dangą, įvairių tipų grindis.
Žmonės, baigę šios programos mokymus, galėtų dirbti šiuolaikiniuose prekybos centruose, biuruose, įvairiose įstaigose, gamybinėse ir kitose patalpose.
Mokymo centre mokslo metai trunka 46 savaites. Pamoka trunka 35min. 30% mokymosi laiko skiriama teorijai ir 70% mokymosi laiko skiriama praktikai ir praktiniams užsiėmimams. Praktinis mokymas organizuojamas dviem etapais: mokymo proceso pradžioje teorijos ir praktikos mokomasi kartu, antrame etape auklėtiniai praktikuojasi būsimoje darbo vietoje, todėl ir mokymo programoje teorija ir praktika glaudžiai susietos.
Žinios ir įgūdžiai vertinami 10 balų sistemoje pagal A,B,C lygius. Mokymo proceso ir praktikos atlikimo pabaigoje auklėtinių praktiniai įgūdžiai bus vertinami 3 lygiais.
Pretenduojantys į A lygio įvertinimą turi būti baigę 8-9 ir daugiau klasių arba baigę spec. mokyklą ( mokęsi pagal spec. programą).
Įvykdęs A lygio programos reikalavimus auklėtinis gauna valytojo kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 2100)
Pretenduojantys į B ir C lygio įvertinimą gali būti mokėsi spec. mokykloje (mokęsi pagal spec. programą) arba nelankę mokymo įstaigos.
Įvykdęs B lygio programos reikalavimus auklėtinis gauna valytojo vienos operacijos atlikėjo kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 1500).
C lygio pažymėjimą auklėtinis gauna išklausęs valytojo mokymo kursą ir dalyvavęs praktiniuose užsiėmimuose. Specialybės mokytojui padedant sugeba atlikti paprasčiausius valymo darbus, naudojasi patalpų valymo inventoriumi.
Žinios bei sugebėjimai vertinami 10 balų sistema priklausomai nuo mokinių intelekto A, B, C lygiais
Aukštesniu balu įvertintas mokinys turi sugebėti atlikti ir kitas užduotis, kurios vertinamos žemesniais balais.
Programą parengė VŠĮ mokymo centro "Mes esame" specialistai:


SUDERINTAPATVIRTINTA
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų Lietuvos darbo rinkos mokymo
rūmų mokymo skyriaus vedėjatarnybos direktoriaus
2003 m. birželio 20 d.
________ R. Valiukevičienė įsakymu Nr. V (9) - 71
2003 m. birželio 20 d.
________________________________________________________
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Įgyjama profesinė kvalifikacija - valytojas

Baigęs mokymo programą asmuo A lygio žinos :
1.Patalpų valymo inventorių.
2.Chemines valymo priemones.
3.Patalpų valymo darbo organizavimą.

Baigęs mokymo programą asmuo A lygio mokės ir sugebės:
Planingai organizuoti valymo darbus. Švariai valyti duris, langus ir metalinius paviršius, vitrinas, stiklines pertvaras, veidrodžius, sienas, lubas, laiptus, vonias, kriaukles, keramines plyteles, namų apyvokos, biuro inventorių ir plastikinius paviršius.

Baigęs mokymo programą B lygio asmuo:
turi žinoti ir sugebėti labai gerai atlikti vieną kitą valymo operaciją ir su priežiūra atlikti kitus mokymo plane numatytus valymo darbus.

Reikalavimai C lygiui: stebėti užsiėmimus, mokytis dirbti bei planuoti darbus pagal sugebėjimus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju