Mokymo programos
Pedikiūrininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267081503
Kodas pagal ISCED: 23381
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Pedikiūrininko mokymo programa - tai darbo rinkos profesinio mokymo pirmo lygio programa, skirta asmenims turintiems judėjimo veiksmų apribojimų ar somatinių sutrikimų sukeltą negalią. Programos gali mokytis jau anksčiau įgiję manikiūrininko kvalifikaciją arba besimokantieji lygiagrečiai manikiūrininko ir pedikiūrininko profesijų. Įgijusieji darbo rinkoje paklausią pedikiūrininko kvalifikaciją, galės sėkmingai integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Asmenims turintiems judėjimo veiksmų apribojimų ar somatinių sutrikimų, atsižvelgiant į jų fizines galimybes, užsiėmimai dienos bėgyje vyksta ne ilgiau kaip šešias valandas. Pedikiūrininko mokymo programos judėjimo ar somatinių sutrikimų sukeltą negalią turintiems žmonėms tikslas – ne tik suteikti teorines žinias bei išugdyti profesinius įgūdžius, būtinus pedikiūrininko darbe, bet ir padėti išsiugdyti gebėjimus, reikalingas integruojantis darbo rinkoje, įveikus socialinę atskirtį. Tai populiari ir perspektyvi profesija. Vis daugiau žmonių naudojasi pedikiūrininko teikiamomis paslaugomis. Pedikiūrininkas, norėdamas kvalifikuotai aptarnauti klientą, turi būti tam tinkamai pasirengęs. Tai įdomus ir atsakingas darbas. Pedikiūras atliekamas sėdint, todėl darbas labai tinkama asmenims, turintiems judėjimo veiksmų apribojimų ar somatinių sutrikimų negalią. Baigęs pedikiūrininko programą asmuo, žinos įvairius pedikiūro atlikimo būdus, kojų priežiūrai ir pedikiūrui reikalingas medžiagas, pedikiūro darbo įrankius ir įrankių charakteristiką, sanitarijos ir higienos bei darbų saugos keliamus reikalavimus pedikiūrininko darbo vietai, mokės gautas teorines žinias taikyti praktikoje. Ši mokymo programa tiesiogiai siejasi su formalia pedikiūrininko mokymo programa (kodas 265081503). Mokymosi trukmė – 6 savaitės. Programoje numatyti penki teoriniai dalykai: medžiagotyra; pedikiūrininko darbo technologija; pedikūrininko sanitarija ir higiena bei pirmoji medicininė pagalba; darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga. Praktinis mokymas apima beveik 70% viso mokymo trukmės. Pusė praktinio mokymo laiko skiriama praktiniam mokymui mokymo įstaigos praktinio mokymo kabinete, o kita praktinio mokymo dalis atliekama realioje darbo vietoje. Mokymosi metu mokiniai laiko tarpinius atsiskaitymus iš medžiagotyros, pedikiūrininko sanitarijos ir higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos. Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimo. Egzaminas vykdomas pagal nustatytą kvalifikacinių ir baigiamųjų egzaminų vykdymo tvarką. Sėkmingai išlaikius tarpinius atsiskaitymus, kvalifikacinį egzaminą, mokiniams suteikiama pedikiūrininko kvalifikacija ir įteikiamas valstybės pripažintas pažymėjimas (2100 lygmens).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagrindinės pedikiūrininko profesinės veiklos sritys: pasirengimas pedikiūrininko darbinei veiklai, pedikiūro atlikimas.
ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS:
1. mokėti pasirinkti kojų odos bei nagų priežiūrai reikalingą kosmetiką, įrankius;
2. mokėti nustatyti kliento kojų odos ir nagų būklę, vesti jo asmeninę kartoteką;
3. gebėti atlikti kojų masažą;
4. gebėti atlikti pedikiūrą
DARBO APRAŠYMAS
Kojų masažas.
Įvertinimas kojų odos ir nagų būklės.
Pasirinkimas tinkamiausio pagal kliento nagų būklę pedikiūro būdo ir jo atlikimas.
Problemiškų nagų korekcija.
Konsultavimas klientų dėl kosmetinių priemonių naudojimo namuose.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS:
Asmuo turintis judėjimo veiksmų apribojimų ar somatinių sutrikimų, baigęs šią mokymo programą, galės dirbti grožio salone, kosmetikos salone ar nagų studijoje arba galės įkurti individualią įmonę.
Įgiję šią profesiją asmenys gali toliau kelti kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose kvalifikaciniuose specialybės konkursuose, mokomuosiuose seminaruose, papildomai mokytis nagų priauginimo modulio
Siekiantys aukštesnio išsilavinimo, gali studijuoti universitetuose ir kolegijose grožio paslaugų vadybos srityje.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju