Mokymo programos
Architektūra
Valstybinis kodas: 612K10002
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti architektus, gebančius dirbti kūrybinį darbą architektų biure, statybos įmonėje ir viešojo administravimo įstaigose, įvairiais aspektais analizuoti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, atsižvelgiant į konkrečias situacijos sąlygas ir kliento pageidavimus .
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji architektai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: meno istoriją ir filosofiją, lietuvių kalbos kultūrą, civilinę saugą, kūno kultūrą; studijų pagrindų dalykus: statybos technikos pagrindus, satybines ir apdailos medžiagas, pastatų inžinerines įrangas ir konstrukcijas, statybinę fiziką, statybos ekonomiką, fotografijos pagrindus, urbanistikos pagrindus, paminklosaugos pagrindus, kompiuterinio projektavimo metodus, piešimą, tapybą, užsienio kalbą, šiuolaikinės architektūros tendencijas; specialybinius dalykus: architektūros kompoziciją, architektūros pagrindus,projektavimą, pastatų konstravimą, aplinkos planavimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: apmatavimo praktika, statybos technologinė praktika, aplinkos formavimo praktika. Praktinių studijų trukmė - 120 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami brėžinių rengimo, kompiuterinių programų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas architektūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus architektūros studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities magistrantūros studijų programose.
Architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti architektais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros bakalauro kvalifikacija yra reikalinga norint dirbti specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs architektūros bakalauro kvalifikaciją, turi:
gebėti kurti architektūros paveldo objektų projektus, planuoti teritorijas ir jų detaliuosius planus, projektuoti pastatus, restauruoti, pritaikyti bei atkurti istorinius miestų ir jų dalis, naudotis specialiomis darbo priemonėmis, kompiuterinėmis programomisžinoti architektūros teoriją bei istoriją, ekologiją, teritorijų planavimą, pastatų konstravimą, inžinerinę įrangą, statybos technologijas, statybos normas, taisykles, kainas, normuojančias ir reglamentuojančias reikalavimus, paminklotvarką, paminklosaugą mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo ir kitų darbą, dirbti kolektyve ir individualiai, efektyviai bendrauti su klientais ir vadovauti kolektyvui
Architektūros bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal architektūros studijų programą.
Norintiems siekti architektūros bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti architektūros specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję architektūros bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse ir organizacijose užsiimančiais architektūrine veiklą, architektūros specialistais teritorijų planavimo ir pastatų projektavimo, kultūros vertybių ir paminklų konservavimo, restauravimo, pritaikymo bei istorinių miestų, jų dalių regeneravimo darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju