Mokymo programos
Vidurinio Ir Dailės Ugdymo Programa
Valstybinis kodas: 301021101
Kodas pagal ISCED: 31221
Lygmuo ir/ar tipas:
Bendrasis ugdymas
Menas
Baigimo sertifikatas: Brandos atestatas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Vidurinio ir dailės ugdymo programa ypač gabiems dailei mokiniams, sudaryta remiantis Lietuvos švietimo tradicijomis, meninės, praktinės bei metodinės veiklos patirtimi. Jos turinys praplėstas šiuolaikinės meninio ugdymo pedagogikos naujovėmis ir technologijomis. Programa skirta puoselėti ir ugdyti ypač gabių dailei mokinių prigimtinius gebėjimus ir individualybę.
Programą sudaro vidurinio ir dailės ugdymo programos. Jos pagrindas - meninio ir bendrojo ugdymo dalykai, kurių turinys užtikrina meninę ir bendrąją brandą. Meninę brandą sudaro: pagrindiniai tikslinio ugdymo dalykai, bendrieji tikslinio ugdymo dalykai, ankstyvasis meninis profiliavimas, specializacijos. Jos pasiekiama vykdant integruotas bendrojo vidurinio ir meninio ugdymo programas. Vidurinio ir dailės ugdymo programos apima vaizduojamąją dailę (piešimas, skulptūra, tapyba, grafika, knygos menas) ir taikomąją dailę (keramika, tekstilė), architektūrą, liaudies meną, šiuolaikinius vizualinius menus (fotografija, videomenas, kompiuterinė grafika), netradicines meno šakas (akcijos, istaliacijos) bei dailėtyrą.
Programas sieja tarpdalykiniai ryšiai, o vidinė programų sandara lieka vienoda.
Dailės ugdymo programos sudarytos remiantis bendrosiomis dailės dalyko programų didaktinėmis nuostatomis, atsižvelgiant į šalies meninio švietimo sistemos tikslinio ugdymo paskirtį, ugdymo dalykų sampratą. Ugdymo tikslai, uždaviniai, metodinės rekomendacijos ir reikalavimai pateikiami atskirose mokomųjų dalykų programose. Atsižvelgiant į programos specifiką, specialybės kursas (tapybos, grafikos, dizaino, skulptūros) išskiriamas į atskirų programų struktūrinį vienetą .
Šių sudedamųjų meninio ugdymo dalių visuma sudaro prielaidas meninei brandai ir galimybę įvykdyti nustatyto standarto pasiekimus. Tarp atskirų ugdymo dalių yra glaudus ryšys. Tarpdalykiniai ryšiai, papildydami vieni kitus, leidžia optimizuoti ugdymo turinį ir pasiekti gerų rezultatų. Programa skiriama ypač gabiems dailei mokiniams, turintiems aiškią motyvaciją, suteikia galimybių siekti tolesnių pasiekimų mene.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Suteikto išsilavinimo aprašas
Vidurinio ir dailės ugdymo programą įsisavinęs mokinys tampa kūrėju, galinčiu save atskleisti meno, kultūros srityse. Dailės ugdymo programa suteikia klasikinio meno pagrindus ir sudaro galimybes savarankiškai įgyvendinti meninius sumanymus. Gerai įsisavinęs vidurinio ir dailės ugdymo programą moksleivis gali rinktis ne tik Lietuvos, bet ir kitas Vakarų Europos aukštąsias mokyklas.
Baigus programą įgyjamas brandos atestatas.


Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė Dalia Šiaulytienė
Data 2003-12-05

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla Kaunas Šarkuvos g. 30
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija Klaipėda Statybininkų pr. 2
Kauno apskrities dailės gimnazija Kaunas Dainavos g. 1
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla Panevėžys Nemuno g. 8
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju