Mokymo programos
Elektros inžinerija
Valstybinis kodas: 612H62001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius elektrotechnikos, elektromechanikos, elektros energetikos, elektronikos ir automatinio valdymo žinių, išmanančius galios elektroniką, elektros mašinas, gebančius projektuoti ir eksploatuoti elektros ir elektronikos įrangą, spręsti jų gamybos problemas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektros inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio bendravimo pagrindus, kalbas; studijų krypties dalykus: informacinių technologijų pagrindus, matematiką, fiziką, chemiją, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, ergonomiką, elektrotechnines medžiagas ir matavimus, taikomąją elektroniką, elektromechaniką, automatinio valdymo teoriją, elektros energetiką, elektromagnetinius laukus, galios elektroniką, automatikos mikromašinas; ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Elektros ir valdymo įtaisų (analoginius signalus ir įtaisus, skaitmeninių įtaisų sintezę, elektros ir valdymo įtaisų modeliavimą).
2. Energijos keitiklių ir jų valdymo (energijos keitiklių charakteristikų skaitinę analizę, elektros įrenginių patikimumą ir eksploataciją, energijos keitiklių valdymą).
Iš viso studijuojama 40 dalykų.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu suteikiamos žinios apie elektrotechninių įrenginių ir sistemų skaičiavimo algoritmus ir programas, susipažįstama su bendra įmonės charakteristika, gamybos struktūra, išleidžiama produkcija, įsisavinami pagrindiniai gamybos procesai, specializuota įranga, naujausių technologijų taikyma įmonės gamybos procese, informacinių technologijų panaudojimas įmonės gamybos procese. Taip pat susipažįstama su teisiniais, žmogaus saugos, ergonominiais, estetiniais ir kitais specifiniais reikalavimais bei jų įgyvendinimu, kaupiami ir analizuojami duomenys, reikalingi bakalauro baigiamajam darbui parengti, parengiama ataskaita, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Elektros inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Elektros inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo, technologinį bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės spręsti elektros, elektromechaninių ir elektroninių įrenginių projektavimo, gamybos ir eksploatavimo uždavinius, vertinant naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, socialinius, ekonominius ar ergonominius aplinkos veiksnius;
 • gebės analizuoti ir vertinti konkrečius energijos keitiklius, valdymo įtaisus, automatikos ar medicininę įrangą, taikyti standartinius jos tyrimo metodus; dirbti su technine literatūra ir informacinėmis sistemomis;
 • gebės atrinkti, kaupti, analizuoti, kritiškai vertinti ir intepretuoti informaciją gamybos, projektavimo ar valdymo situacijose, ir priimti motyvuotus sprendimus;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti fundamentalias teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
 • žinos ir gebės taikyti elektros inžinerijos žinių pagrindus ir specialiuosius dalykus, vertinant naujausius šios srities mokslo pasiekimus ir įsisavinant naujas technologijas;
 • turės gilių pasirinktos specializacijos žinių, mokės jas taikyti projektuojant ir ekploatuojant atitinkamą įrangą;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų elektros inžinerijos šakos programas.
  Norintiems siekti elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektros inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti elektroninės ir elektros įrangos, valdymo įtaisų projektavimo, gamybos ar eksploatavimo įmonėse, įvairių pramonės šakų bei energetikos įmonėse, medicinos įstaigose ar kito profilio organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju