Mokymo programos
Vidurinio Ir Muzikinio Ugdymo Programa
Valstybinis kodas: 301021201
Kodas pagal ISCED: 31221
Lygmuo ir/ar tipas:
Bendrasis ugdymas
Menas
Baigimo sertifikatas: Brandos atestatas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Vidurinio ir muzikinio ugdymo programa ypač gabiems muzikai mokiniams, sudaryta remiantis Lietuvos švietimo tradicijomis, meninės, praktinės bei metodinės veiklos patirtimi. Jos turinys praplėstas šiuolaikinės muzikinio ugdymo pedagogikos naujovėmis ir technologijomis. Programa skirta puoselėti ir ugdyti ypač gabių dailei mokinių prigimtinius gebėjimus ir individualybę.
Programą sudaro vidurinio ir muzikinio ugdymo programos. Jos pagrindas - muzikinio ir bendrojo ugdymo dalykai, kurių turinys užtikrina meninę ir bendrąją brandą. Meninę brandą sudaro: pagrindiniai tikslinio ugdymo dalykai, bendrieji tikslinio ugdymo dalykai, ankstyvasis muzikinis profiliavimas, specializacijos. Jos pasiekiama vykdant integruotas bendrojo vidurinio ir muzikinio ugdymo programas. Vidurinio ir muzikinio ugdymo programos apima
muzikavimas ir kūryba, muzikos kalbos praktika, įvairios muzikos komponavimas ir atlikimo ypatumų suvokimas, muzikos vertinimas ir interpretavimas, muzikos žinių ir raiškos gebėjimų pritaikymas socialinėje kultūrinėje veikloje. Programas sieja tarpdalykiniai ryšiai, o vidinė programų sandara lieka vienoda.
Muzikinio ugdymo programos sudarytos remiantis bendrosiomis muzikos dalyko programų didaktinėmis nuostatomis, atsižvelgiant į šalies meninio švietimo sistemos tikslinio ugdymo paskirtį, ugdymo dalykų sampratą. Ugdymo tikslai, uždaviniai, metodinės rekomendacijos ir reikalavimai pateikiami atskirose mokomųjų dalykų programose. Atsižvelgiant į programos specifiką, specialybės kursas išskiriamas į atskirų programų struktūrinį vienetą .
Šių sudedamųjų muzikinio ugdymo dalių visuma sudaro prielaidas meninei brandai ir galimybę įvykdyti nustatyto standarto pasiekimus. Tarp atskirų ugdymo dalių yra glaudus ryšys. Tarpdalykiniai ryšiai, papildydami vieni kitus, leidžia optimizuoti ugdymo turinį ir pasiekti gerų rezultatų. Programa skiriama ypač gabiems muzikai mokiniams, turintiems aiškią motyvaciją, suteikia galimybių siekti tolesnių pasiekimų mene.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Suteikto išsilavinimo aprašas
Vidurinio ir muzikinio ugdymo programą įsisavinęs mokinys tampa atlikėju, galinčiu save atskleisti meno, kultūros srityse. Muzikinio ugdymo programa galimybes savarankiškai įgyvendinti meninius sumanymus ir prasmingai realizuoti kūrybinius polinkius. Gerai įsisavinęs vidurinio ir dailės ugdymo programą moksleivis gali rinktis ne tik Lietuvos, bet ir kitas Vakarų Europos aukštąsias mokyklas.
Baigus programą įgyjamas brandos atestatas.


Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė Dalia Šiaulytienė
Data 2003-12-05
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių konservatorija Šiauliai P. Višinskio g. 35
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija Klaipėda S. Šimkaus g. 15
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija Klaipėda Statybininkų pr. 2
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija Kaunas Kęstučio g. 85
Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorija Kaunas J. Gruodžio g. 6
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija Vilnius Didžioji g. 36
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla Panevėžys Nemuno g. 8
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju