Mokymo programos
Ekonomika
Valstybinis kodas: 612L10003
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius naujausių ekonomikos mokslo žinių, gebančius taikyti ekonomikos modelius ir analitinius metodus pasauliniu, Europos Sąjungos, šalies ir įmonės funkcijų valdymo lygiais, nustatyti rinkos parametrus, turinčius žinių ir įgūdžių naudotis alternatyviųjų kaštų koncepcija valdymo sprendimų efektyvumui didinti bei dirbti šalies ir regionų ekonominėse institucijose, valstybės institucijose, bankuose, finansų, gamybinėse, paslaugų ir prekybos įmonėse arba kurti ir plėtoti savarankišką verslą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, psichologiją, kalbas; studijų krypties dalykus: matematiką, informacinių technologijų pagrindus, teisę, vadybą, mikro- ir makroekonomiką, ekonominę statistiką, marketingą, apskaitos ir finansų pagrindus, valstybės finansus, kokybės ekonomiką, pramonės organizaciją, ekonomikos planavimą, tarptautinius ekonominius santykius, tinklaveiką versle, ekonominę analizę, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Tarptautinės ekonomikos ir prekybos (tarptautinę logistiką, tarptautinį verslą ir mokesčius, tarptautinės ekonomikos modelius).
2. Turizmo ekonomikos (rekreacijos ir turizmo ekonomiką, turizmo rinką, turizmo politiką ir strategiją).
3. Verslo ekonomikos (verslo potencialo formavimą, verslo kūrimo ekonomiką, struktūrinių padalinių ekonomiką, inovacijų ekonomiką).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojamas 31 dalykas.
Studijų metu atliekama praktika gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Jos metu susipažįstama su organizacijos struktūra, veiklos specifika, technologija, valdymo, gamybos ir darbo organizavimu, analizuojami gamybiniai, ekonominiai, finansiniai rezultatai, inovaciniai procesai, darbuotojų motyvacijos sistemos ir jų efektyvumas, organizacinių-techninių priemonių efektyvumas, studijuojama ir perimama atskirų organizacijos padalinių ir specialistų patirtis, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Ekonomikos studijų programą, studijas galima tęsti ekonomikos ar jai artimos socialinių mokslų studijų krypties (šakos) magistrantūros studijų programose.
Ekonomika studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Apskaitos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos ir apskaitos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Finansų studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos ir finansų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Rinkodaros studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos ir rinkodaros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Žmonių išteklių vadybos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos ir žmonių išteklių vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti analitinio-tiriamojo, organizacinio ar kūrybinio pobūdžio ekonominį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės identifikuoti ir apskaičiuoti alternatyvius ekonominių sprendimų kaštus;
 • gebės atpažinti stimulus ir neatitikimus konkrečiame ekonominiame kontekste; taikyti pusiausvyros, disbalanso ir stabilumo koncepsijas;
 • gebės taikyti strateginį mąstymą, galimybių ir pasekmių vertinimo pagrindu; įvertinti lūkesčius ir netikėtumus planuojant ekonominius veiksmus;
 • gebės taikyti ribinę analizę bei sisteminį ir dinaminį požiūrį ekonominių sprendimų priėmime;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti ekonomikos teorijas, identifikuojant sudėtingų sistemų esminius bruožus;
 • gebės naudoti analizę, dedukciją ir indukciją;
 • gebės rinkti kiekybinius ir kokybinius duomenis, juos apdoroti ir informatyviai pateikti;
 • gebės identifikuoti ir apsibrėžti tyrimo ribas, įvertinant platesnį socialinį ir politinį kontekstą;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti ekonomikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti šalies ir regionų ekonominėse institucijose, viešojo sektoriaus institucijose (mokesčių tarnybose, savivaldybėse, ministerijose, ambasadose), bankuose, finansų, gamybinėse, paslaugų ir prekybos įmonėse arba kurti ir plėtoti savarankišką verslą.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju