Mokymo programos
Informatikos inžinerija
Valstybinis kodas: 612E10001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius teorinių ir praktinių žinių apie kompiuterių, jų sistemų, komunikacinių tinklų, realaus laiko informacijos apdorojimo ir valdymo sistemų įrangos kūrimą bei diegimą, gebančius projektuoti ir realizuoti kompiuterizuotas sistemas, informatikos inžinerijos įtaisus bei verslo valdymo sistemų informacines technologijas, dirbti informacinių technologijų sistemų projektavimo, programavimo, technologinį ir kitą inžinerinį darbą įmonėse bei organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, komunikavimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: kompiuterinę grafiką, mechatronikos inžineriją, ergonomikos pagrindus, elektros grandinių teorijos pagrindus, medžiagų mokslo įvadą, matematiką, fiziką, tikimybių teoriją ir statistiką, chemiją mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, diskrečiąsias struktūras, duomenų bazes, kompiuterių elementus, kompiuterių architektūrą ir tinklus; bei specialaus lavinimo dalykus: programavimo inžineriją, informacijos apdorojimo sistemas, kompiuterių sistemas, duomenų struktūras, elektroninį verslą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Kompiuterinių sistemų inžinerijos (sistemų analizę ir projektavimą, taikomąją sisteminę įrangą).
2. Organizacijų kompiuterinių sistemų (kompiuterių periferiją ir objektų valdymą, organizacijų kompiuterinių sistemų projektavimą).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Iš viso studijuojami 43 dalykai.
Praktika atliekama įmonės ar organizacijos padalinio darbo grupėse. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu įsisavinami UML pagrindai, programavimo stilius, programų derinimo, testavimo ir tobulinimo pagrindai, susipažįstama su didelių programų kūrimo C++ ir Java kalbų specifika, suteikiamos informacinių technologijų, kompiuterių sistemų inžinerijos, informacijos valdymo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos dalykinės žinios, ugdomi praktiniai gebėjimai sisteminiame, žinių detalizavimo, projektavimo lygmenyse, didelis dėmėsys skiramas perkeliamiems gebėjimams - komunikavimui, darbui grupėje, savarankiškumui ir profesionalizmui, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Informatikos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti informatikos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Informatikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti informacinių technologijų sistemų projektavimo, programavimo, technologinį ir kitą inžinerinį darbą įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti informacinių technologijų ir kompiuterių sistemų kūrimo bei diegimo veiklas, atsižvelgiant į numatytus užsakovų tikslus; analizuoti ir fiksuoti, diegti, prižiūrėti ir plėtoti kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas;
 • gebės analizuoti organizacijų veiklą ir poreikius, projektuoti organizacijos verslo valdymo sistemas, jas realizuoti, diegti bei prižiūrėti;
 • gebės parengti standartizuotą inžinerinę dokumentaciją, mokės pristatyti savo darbo rezultatus viešai, praktiškai diegti ir tobulinti kompiuterinių sistemų technologinę įrangą;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės analizuoti ir taikyti kompiuterių ir jų sistemų bei tinklų, programavimo ir jo kalbų, programų sistemų ir informacinių technologijų žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti mokslo ir technologijų pasiekimus bei atradimus;
 • gebės taikyti mokslinį metodą, praktinį hipotezės formulavimą, eksperimento vykdymą, hipotezės patikrinimą, duomenų analizę;
 • gebės taikyti teorinius ir technologinius principus inžinerinių problemų sprendimui, projektuojant kompiuterines informacinių sistemas konkrečiose probleminėse srityse;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti informacinių technologijų sistemų projektavimo, programavimo, technologinį ir kitą inžinerinį darbą įmonėse bei organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju