Mokymo programos
Informatika
Valstybinis kodas: 612I10004
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius informatikos teorijos, kompiuterių techninės ir programinės įrangos žinių, gebančius jas taikyti įvairių sričių informatikos uždaviniams formuluoti, analizuoti ir spręsti, taip pat gebančius projektuoti ir diegti programinę įrangą, kvalifikuotai eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, komunikavimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: vadybos ir teisės pagrindus, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, kompiuterinę grafiką, fiziką; studijų krypties dalykus: skaitmeninės logikos pradmenis, objektinį programavimą, duomenų struktūras ir bazes, operacines sistemas, kompiuterių elementus ir architektūrą, kompiuterių tinklus ir internetines technologijas, programavimo inžineriją, ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Kompiuterių tinklų ir interneto (serverių operacines sistemas, interneto architektūrą, kompiuterių tinklų projektavimą ir valdymą, kompiuterių tinklų ir interneto saugą).
2. Multimedijos sistemų ir medicinos informatikos (multimedijos kūrimo elementus, medicininės informatikos sistemų pagrindus, skaičiuojamuosius biomedicininių sistemų modelius).
Iš viso studijuojami 35 dalykai
Studijų metu atliekama praktika gamybinėse įmonėse ar organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu įsisavinami UML pagrindai, programavimo stilius, programų derinimo, testavimo ir tobulinimo pagrindai, susipažįstama su didelių programų kūrimo C++ ir Java kalbomis specifika, identifikuojamos ir analizuojamos konkrečios problemos ir uždavinių kriterijai bei specifikacijos, pritaikomos įgytos žinios projektuojant programas ir kompiuterines sistemas, specifikuojama, projektuojama ir diegiama programinė įranga, įtvirtinama ir tobulinama patirtis, kaip efektyviai naudotis programinės įrangos automatizuoto projektavimo ir dokumentavimo įrankiais, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Informatikos studijų programą studijas galima tęsti informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų studijų krypčių magistrantūros studijų programose.
Informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti informatikos bakalaurais.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Matematikos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas informatikos ir matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti programų sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos diegimą; analizuoti ir fiksuoti informacijos apdorojimo kompiuterizavimo lygį ir teikti ataskaitas apie tai įmonių vadovams; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į informacinių ir ryšio technologijų taikymo analizę ir šių technologijų pažangą; specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterines sistemas ir programinę įrangą;
 • gebės kvalifikuotai eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti su tuo susijusią informaciją; įvertinti sprendimus etiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu;
 • gebės naudoti pažangias ryšio technologijas, projektuotant ir diegiant įvairias kompiuterines sistemas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti informatikos teorijos ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti informatikos teorijos žinias, atpažinti ir analizuoti naujus uždavinius, planuoti jų sprendimą, suprasti naujas informacines ir ryšio technologijas;
 • gebės taikyti naujausias informatikos teorijos žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti informatikos žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti informatikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti programų sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą įmonėse bei organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju