Mokymo programos
Ekologija ir aplinkotyra
Valstybinis kodas: 612C18003
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Ko išmoksiu?

Įgysi mikrobiologijos ir mikologijos, kraštovaizdžio ekologijos, molekulinės ląstelės biologijos, augalų, gyvūnų sistematikos ir ekologijos, aplinkos chemijos, rizikos aplinkai vertinimo, aplinkosaugos politikos ir teisės, dirvožemio ir jo racionalaus panaudojimo, aplinkos ekonomikos, aplinkos monitoringo ir tyrimų metodų, rizikos aplinkai vertinimo, aplinkos ir darnaus vystymosi, ekotoksikologijos ir kt. žinių.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?

Baigęs studijas būsi aukštos kvalifikacijos taršos kontrolierius, biologinės įvairovės apsaugos ekspertas, gamtosaugos koordinatorius. Galėsi užimti valstybės tarnybos gamtosaugininko pareigybes (saugomose teritorijose ir kituose Aplinkos ministerijos padaliniuose), eiti taršos kontrolieriaus, biologinės įvairovės apsaugos eksperto ar gamtosaugos koordinatoriaus pareigas.


Kokios galimybės tęsti studijas?

Galėsi plėtoti kompetencijas biologijos, ekologijos ir kitų krypčių biomedicinos mokslų magistrantūroje, o vėliau ir doktorantūroje.

 

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju