Mokymo programos
Anglų filologija
Valstybinis kodas: 612Q30006
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Ko išmoksiu?

Baigęs studijų programą išmoksi versti naudodamas naujausią vertimo programinę įrangą, mokėsi anglų kalbą, o jei įgysi anglų filologijos ir vertimo raštu bakalauro laipsnį, gebėsi versti ir dalykinius tekstus. Pasirinkęs gretutinę rusų arba vokiečių kalbos kryptį, įgysi rusų arba vokiečių kalbos komunikacinių gebėjimų (B2-C1), supratimą apie rusiškai ir vokiškai kalbančių šalių kultūrą.

 

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Anglų filologijos, vertėjo bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vertėjais, referentais, spaudos atstovais, užsienio ar Lietuvos įmonių importo/eksporto atstovais, tarptautinių įstaigų darbuotojais, korektoriais. Įgiję pedagogo kvalifikaciją, gali dirbti bendrojo lavinimo mokyklose anglų kalbos mokytojais.
Asmuo, įgijęs anglų filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti laisvai žodžiu ir raštu bendrauti anglų kalba įvairiose komunikacinėse situacijose; nagrinėti, lyginti ir apibendrinti skirtingų germanų kalbų raidos ypatumus, anglų kalbos istorinius periodus kalbos ypatumų aspektu; analizuoti, interpretuoti ir versti įvairaus stiliaus ir žanro tekstus; kūrybiškai taikyti žinias apie svarbiausias anglų kalbos sistemos ypatumus klausant, skaitant ir kuriant tekstus anglų kalba; savarankiškai atlikti filologinius tyrimus; bendrauti raštu ir žodžiu.
- žinoti anglų ir kitų germanų kalbų kilmę, raidą, istorijos periodus; visuotinės ir anglų kalba sukurtos literatūros raidos ypatumus; anglų kalbos fonetikos ir fonologijos, morfologijos, sintaksės, leksikologijos ir stiliaus ypatumus; žodynų ir tekstynų sudarymo principus; mokslinio darbo rengimo principus; šalių, kuriose kalbama angliškai, kultūros, tradicijų, politinio ir ekonominio gyvenimo ypatumus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais; įgytus gebėjimus ir žinias taikyti praktinėje profesinėje filologinėje veikloje.
Asmuo, įgijęs gretutinę vertimo kvalifikaciją turi gebėti versti specialiuosius, meninius ir publicistinio pobūdžio tekstus, redaguoti tekstą, žinoti šiuolaikines vertimo teorijas, jų kryptis, vertimo rūšis ir formas, vertimo ekvivalentiškumo lygmenis, specialiųjų ir meninių tekstų leksines frazeologines ir morfologines sintaksines ypatybes.
Anglų filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos studijų programą.
Norintiems siekti anglų filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų kalbos specialistais nėra pripažįstama.
Įgiję anglų filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kultūros ir švietimo institucijose ir kitose srityse, kur reikalingas anglų kalbos mokėjimas, ją vartojančių šalių ekonominio, politinio ir kultūrinio gyvenimo žinojimas bei humanitarinis filologinis išsilavinimas (verslo ir kt. įmonėse, kelionių agentūrose), vertėjais, referentais, spaudos atstovais, užsienio ar Lietuvos įmonių importo/eksporto atstovais, tarptautinių įstaigų darbuotojais, korektoriais). Įgiję gretutinę vertimo kvalifikaciją, gali dirbti vertimų biuruose, redakcijose, leidyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju