Mokymo programos
Audiovizualinis menas
Valstybinis kodas: 612W61001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Audiovizualinio meno studijų programa skirta rengti audiovizualinio meno specialistus, šios srities profesionalus, išmanančius kompiuterines, vaizdo bei garso technologijas, meninės raiškos principus bei galimybes, gebančius teorines žinias bei praktinius įgūdžius taikyti dirbant kūrybinį darbą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji audiovizualinio meno bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus: kultūros istoriją, baltų kultūrą, filosofijos pagrindus, specialybės lietuvių kalbą, informacijos valdymą, XX a. meno filosofiją, studijų krypties dalykus: kompozicijos, projektavimo pagrindus, piešimą, dvimatę, trimatę, taikomąją kompoziciją, taikomąją programinė įrangą, audiovizualines ir fotografijos technologijas, meno istoriją, meno semiotiką, komunikacijų dizainą ir šriftą, kompleksinę kompiuterinę grafiką, kompiuterinę animaciją, garso dizainą, fotografiją, video meną, leidybą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: kūrybinės - mokomosios praktikos plenere, profesinė, gamybinė praktikos bei priešdiplominė praktika. Praktikos skirtos išmokti dirbti su audiovizualine įranga, derinti technines galimybes ir menines raiškos priemones audiovizualiniame produkte, bei produkto užbaigime ir pateikime klientui. Praktinių studijų trukmė - 560 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama audiovizualinio meno bakalauro profesinė kvalifikacija.
Baigus audiovizualinio meno bakalauro studijų programą studijas galima tęsti fotografijos ir medijos, dizaino, video meno ir kitose audiovizualinio meno srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti multimedia dizaineriu, meniniu direktoriumi, reklamos vadybininku, prodiuseriu, fotografu, operatoriumi, televizijos ar garso studijos operatoriumi, audiovizualinės veiklos organizatoriumi mokykloje, tapti savarankišku menininku.
Asmuo, audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacija, turi:
- gebėti naudotis analogine ir skaitmenine foto, video technika, valdyti kompiuterines ir žiniatinklio technologijas, derinti technologijas ieškant meninės idėjos įgyvendinimo ir raiškos būdų, planuoti savo ar menininkų, technikų komandos veiklą, sutelkti resursus, numatyti veiklos kryptis, rezultatą, jo siekimo būdus, derinti savo ir užsakovo požiūrius bei poreikius, kritiškai vertinti audiovizualinės veiklos produktus, gebėti įsisavinti naujausius meno ir technologijų pasiekimus, savarankiškai kurti ir perteikti meninę patirtį kitiems, gebėti plėtoti etiškus santykius su klientais;
- žinoti kaip racionaliai ir nuosekliai planuoti ir organizuoti savo, kaip menininko - kūrėjo veiklą, kaip rasti, pritraukti ir paskirstyti reikalingus materialinius resursus, kaip suburti ir sistemiškai, nuosekliai organizuoti reikalingos menininkų ar technikų komandos darbą, kokią techniką naudoti, jei jos nėra - žinoti kur ją gauti ar įsigyti, kaip sukurti meninį - komercinį produktą, jį išleisti, relalizuoti, palaikyti ir jei reikia plėtoti, suvokti savo kūrybinės veiklos meninį, socialinį, politinį kontekstą, estetinius, moralinius savo veiklos principus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacija galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal audiovizualinio meno bakalauro studijų programą.
Norintiems siekti audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai audiovizualinio meno bakalauru nėra pripažįstami.
Įgiję audiovizualinio meno bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūrybinį darbą reklamos agentūrose, televizijos ir garso įrašų studijose, spausdintinės ir elektroninės leidybos srityse, muziejuose, galerijose, mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju