Mokymo programos
Informatika
Valstybinis kodas: 612I10008
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Informatikos studijų programa skirta rengti specialistus, turinčius matematikos, modeliavimo, teorinės informatikos, programų kūrimo žinių bei gebančius tų žinių pagrindu efektyviai vykdyti įmonės kompiuterizavimo projektus, parinkti ir adaptuoti esamus techninius ir programinius produktus, projektuoti, kurti ir diegti naujus programinius modulius, atlikti programinės įrangos priežiūros darbus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: specialybės kalbos kultūrą ir užsienio kalbą, bendravimo psichologiją, ekonomikos ir verslo pagrindus; studijų pagrindų dalykus: modeliavimo, programavimo pagrindus, taikomąją, diskrečiąją ir skaičiuojamąją matematiką, algoritmų teoriją, duomenų struktūras, duomenų bazių valdymo sistemas, kompiuterių tinklus ir architektūrą, operacines sistemas, kompiuterinę grafiką ir vizualizaciją, programų sistemų inžineriją, dirbtinį intelektą ir kt.; specialiuosius (profesinius) dalykus: kriptografiją, struktūrinį, objektinį bei tinklinį programavimą. Kiti specialieji (profesiniai) dalykai priklauso nuo pasirenkamos šakos:
1. Kompiuterių sistemų administravimas (kompiuterių tinklų technologijos, tinklo valdymo ir analizės priemonės, tinklų programinė įranga, tinklų tarnybos, informacinių sistemų administravimas, apsauga).
2. Multimedijos sistemos (kompiuterinės audiovizualinės technologijos, kompiuterinių duomenų vizualizavimas, geografinės informacinės sistemos, trimatės grafikos kūrimo programinė įranga, tinklalapių projektavimas ir programavimas, inžinerinė grafika).
3. Programų sistemos (sisteminis, komponentinis programavimas, programų sistemų projektavimas, programavimas grafinėje terpėje, programų sistemų saugumas).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams (4 dalykai).
Praktinių studijų trukmė - 400 val. Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji praktika, sistemų projektavimo ir realizavimo praktika. Praktinių studijų metu studentas išmoksta panaudoti ir derinti tarpusavyje įvairių dalykų žinias ir įgūdžius, vykdyti įvairius vaidmenis įgyvendinant individualiai ar darbinėje grupėje realų programinio produkto kūrimo projektą.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos bakalauro laipsnis.
Baigus informatikos studijų programą studijas galima tęsti informatikos krypties magistrantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos informatiko darbą kompiuterinių sistemų administravimo, programų sistemų inžinerijos, multimedijos sistemų kūrimo bei panaudojimo srityse.
Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti efektyviai surasti ir naujais statistiniais bei kitais metodais analizuoti konkrečiai dalykinei sričiai aktualius duomenis, analizuoti ir įvertinti naujus aparatinius ir programinius produktus, juos motyvuotai parinkti ir adaptuoti pagal konkrečios institucijos poreikius, atsakingai projektuoti, realizuoti ir diegti naujus, konkurencingus produktus (programų ir multimedijos sistemas, kompiuterių tinklų sprendimus) informacinių technologijų rinkai, optimizuoti informacines sistemas, realizuoti reiškinių kompiuterinius modelius, modeliuoti dirbtinio intelekto ir kripto sistemas, taikyti duomenų perdavimo patikimumo ir saugumo priemones, taikyti kompiuterių tinklo bei programų sistemų projektavimo metodus, taikyti interneto sprendimų technologijas, taikyti šiuolaikines kompiuterinės grafikos technologijas, projektuoti ir diegti duomenų bazių valdymo sistemas.
- žinoti naujas informatikos teorijas ir metodus, kompiuterių ir jų tinklų, operacinių sistemų, programų kūrimo proceso ir aplinkų, multimedijos sistemų, duomenų bazių ir jų valdymo sistemų, dirbtinio intelekto, kriptografijos teorinius pagrindus bei veikimo principus, pagrindines programų, multimedijos ar kompiuterių tinklų sistemų kūrimo paradigmas, modelius ir metodus.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su klientais Lietuvoje ir kitose šalyse, dirbti komandoje, organizuoti ir koordinuoti grupinį darbą.
Informatikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos studijų programą.
Norintiems siekti informatikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra formaliai pripažįstami.
Įgiję informatikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti Lietuvos ar užsienio informacinių ir telekomunikacinių technologijų įmonėse bei kitų įmonių, bankų, bibliotekų, švietimo, medicinos ir viešojo administravimo įstaigų informacinių technologijų skyriuose ir kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju