Mokymo programos
Geografija
Valstybinis kodas: 612X13020
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti geografijos bakalaurus ir geografijos dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, dirbti kolegijose ir universitetuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimųjų geografijos mokytojų studijų programoje yra bendrojo lavinimo dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, specialybės kalbos kultūra, užsienio kalbos vartosenos tobulinimas, socialinės atsakomybės ugdymas; studijų pagrindų dalykai: geografinė sfera, visuomeninė geografija, kartografija, žemynų geografija, vandenynų geografija; studijų krypties specialaus lavinimo dalykai: politinė geografija, geologija ir žemės fizika, biogeografija ir dirvožemių geografija, įvadas į visuomeninė geografiją, topografija, geomorfologija, lauko tyrimo metodika ir lauko praktika, hidrologija ir hidrometrija, klimatologija ir atmosferos fizika, ekonomika ir aplinkonauda, Lietuvos gamtinė geografija ir geografijos mokomoji lauko praktika, pasaulio ūkio šakų geografija, regioninė ir socialinė - ekonominė geografija, gyventojų ir gyvenviečių geografija, Lietuvos visuomeninė geografija, kraštotyra ir turizmas, gamta ir civilizacijos, aplinkosauga, globalinės problemos. Į šių dalykų grupę įeina didaktika ir hodegetika, ugdymo sistemos, bendroji ir socialinė psichologija, raidos ir edukacinė psichologija, sveikatos ugdymas, geografijos didaktika, pedagoginė praktika (stebimoji, pedagogo asistento, savarankiška, refleksyvioji).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas auditorijose, laboratorijose, kabinetuose universitete ir pedagoginės bei mokomosios praktikos. Mokomųjų geografijos praktikų metu (10 savaičių) tvirtinami ir tobulinami tiriamojo darbo įgūdžiai. Pedagoginių praktikų metu (trukmė - 20 savaičių) ugdomi darbo su mokiniais įgūdžiai ir organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama pedagoginių studijų baigiamuoju darbu ir geografijos baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti fizinių ir socialinių mokslų srities magistrantūroje.
Geografijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti geografijos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti geografijos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones geografijos dalykų, taikyti įgytas teorines žinias aiškinant geografijos mokslo procesus ir reiškinius, organizuoti popamokinio ir papildomo ugdymo veiklas, organizuoti pažintines ir turistines išvykas, orientuotis aplinkoje, atlikti lauko tyrimus, organizuoti konkursus ir parodas bei geografijos renginius;
- žinoti klasikines, šiuolaikiškas moderniąsias technologijas, naudojamas, dėstant geografiją mokyklose, gimnazijose ir kolegijose, geografijos raidos tendencijas įvairiose pasaulio šalyse ir edukacinius procesus, vykstančius Lietuvoje;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geografijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal geografijos bakalauro studijų programą.
Norintiems siekti geografijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geografijos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję geografijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti geografijos mokytoju bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, gimnazijose, kolegijose, mokymo centruose ir papildomo ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju