Mokymo programos
Verslo ekonomika
Valstybinis kodas: 653L17003
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti ekonomistus, kurie gebėtų planuoti įmonės ekonomines veiklas, organizuoti jas pagal verslo pobūdį, valdyti įmonės ekonominę informaciją, analizuoti įmonės ūkines-finansines veiklas, rinkti, apdoroti ir vertinti ekonominius duomenis.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir įvykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji ekonomistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: aukštąją matematiką, kalbos kultūrą ir raštvedybą, darbo ir civilinę saugą, teisę, filosofiją, studijų pagrindų dalykus: verslo vadybą, mikro-makro ekonomiką, verslo informacines sistemas, rinkodarą ir rinkos tyrimus, statistinę duomenų analizę, finansinę analizę, finansų teoriją, verslo etiką, logistiką, specialiuosius profesinius dalykus: apskaitos kompiuterizavimą, valdymo apskaitą, ekonominį planavimą ir organizavimą, įmonės ekonomiką ir, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Tarptautinės prekybos ekonomikos
- Ekonominės analizės.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 25 dalykai.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir profesinės veiklos praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami finansinės apskaitos, rinkodaros, valdymo apskaitos ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ekonomisto profesinė kvalifikacija.
Baigus ekonomikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, ekonomikos studijų krypties programas.
Ekonomikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti ekonomistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekonomistu.
Asmuo, įgijęs ekonomisto kvalifikaciją, turi:
- gebėti sudaryti biudžetą, įmonės išlaidų taupymo programą, kontroliuoti biudžeto vykdymą, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą įmonėje (padaliniuose), užtikrinti teisėtą ir racionalų įmonės finansinių ir materialinių išteklių naudojimą, apskaičiuoti naujos ūkinės veiklos įsisavinimo projektus, vertinti įmonės finansinę būklę, nagrinėti įmonės ateities perspektyvas, užtikrinti veiklos kokybę, analizuoti finansinę atskaitomybę ir finansinės veiklos rodiklius, kainodaros pokyčius ir kt.
- žinoti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, biudžeto sudarymo reikalavimus, finansinės veiklos rodiklius, medžiagų kainas, tarptautinės politikos tikslus ir principus
Ekonomisto kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal ekonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomisto kvalifikacijos reika turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti ekonomistais įmonėse ir jų padaliniuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos verslo aukštoji mokykla, UAB Klaipėda Tilžės g. 46A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju