Mokymo programos
Pagrindinio Ir Dailės Ugdymo Programa
Valstybinis kodas: 201021101
Kodas pagal ISCED: 21221
Lygmuo ir/ar tipas:
Bendrasis ugdymas
Menas
Baigimo sertifikatas: Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinio ir dailės ugdymo programą sudaro bendrojo ir dailės ugdymo programos, kurių turinys užtikrina mokinio bendrąją ir dailės ugdymo brandą. Dailės ugdymo programą sudaro: bendrieji tikslinio ugdymo dalykai, ankstyvasis profiliavimas, specializacijos.
Pagrindinio ir dailės ugdymo programa apima vaizduojamąją dailę (piešimas, skulptūra, tapyba, grafika, knygos menas) ir taikomąją dailę (keramika, tekstilė), architektūrą, liaudies meną, šiuolaikinius vizualinius menus (fotografija, videomenas, kompiuterinė grafika), netradicines meno šakas (akcijos, istaliacijos) bei dailėtyrą. Jas sieja tarpdalykiniai ryšiai, o vidinė programų sandara lieka vienoda. Dalyko didaktinės nuostatos formuluojamos atsižvelgiant į šalies meninio ugdymo dalykų sampratą, meninio ugdymo tikslinę paskirtį. Ugdymo tikslai, uždaviniai, metodinės rekomendacijos ir reikalavimai pateikiami atskirose mokomųjų dalykų programose. Atsižvelgiant į pagrindinio ir dailės ugdymo programos specifiką, specialybės kursas (tikslinio ugdymo dailės - tapybos, dizaino, skulptūros, grafikos, keramikos, tekstilės) išskiriamas į atskirų programų struktūrinį vienetą .
Šių sudedamųjų dalių visuma sudaro prielaidas įvykdyti pagrindinio ugdymo nustatyto standarto pasiekimus. Tarp atskirų meninio ugdymo programos dalių yra labai glaudus ryšys, kuris leidžia optimizuoti ugdymo turinį ir pasiekti gerų rezultatų. Ši programa yra orientuota į gabių dailei mokinių, turinčių aiškią motyvaciją, mokymąsi, ji susijusi su kitomis dailės profilio ugdymo grandimis.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Suteikto išsilavinimo aprašas
Pagrindinio ir dailės ugdymo rezultatas - meninio atlikimo interpretacijos specializacija, atsižvelgiant į moksleivio interesus, kompetenciją. Baigus programą įgyjamas pagrindinis išsilavinimas.


Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė Dalia Šiaulytienė
Data 2003-12-05

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla Kaunas Šarkuvos g. 30
Kalvarijos savivaldybės Liubavo pagrindinė mokykla Kalvarija Liubavo k., Liubavo sen.
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija Klaipėda Statybininkų pr. 2
Kauno apskrities dailės gimnazija Kaunas Dainavos g. 1
Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinė mokykla Panevėžio r. Įstros g. 1, Paįstrio k., Panevėžio sen.
Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Dainavos k., Dainavos sen.
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla Panevėžys Nemuno g. 8
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju