Mokymo programos
Pagrindinio Ir Muzikinio Ugdymo Programa
Valstybinis kodas: 201021201
Kodas pagal ISCED: 21221
Lygmuo ir/ar tipas:
Bendrasis ugdymas
Menas
Baigimo sertifikatas: Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinio ir muzikinio ugdymo programą sudaro bendrojo ir dailės ugdymo programos, kurių turinys užtikrina mokinio bendrąją ir dailės ugdymo brandą. Muzikinio ugdymo programą sudaro: bendrieji tikslinio ugdymo dalykai, ankstyvasis profiliavimas, specializacijos.
Pagrindinio ir muzikinio ugdymo programas sudaro muzikavimas ir kūryba, muzikos kalbos praktika, įvairios muzikos komponavimas ir atlikimo ypatumų suvokimas, muzikos vertinimas ir interpretavimas, muzikos žinių ir raiškos gebėjimų pritaikymas socialinėje kultūrinėje veikloje. Jas sieja tarpdalykiniai ryšiai, o vidinė programų sandara lieka vienoda. Dalyko didaktinės nuostatos formuluojamos atsižvelgiant į šalies meninio ugdymo dalykų sampratą, meninio ugdymo tikslinę paskirtį. Ugdymo tikslai, uždaviniai, metodinės rekomendacijos ir reikalavimai pateikiami atskirose mokomųjų dalykų programose. Atsižvelgiant į pagrindinio ir muzikinio ugdymo programos specifiką, specialybės kursas išskiriamas į atskirų programų struktūrinį vienetą .
Šių sudedamųjų dalių visuma sudaro prielaidas įvykdyti pagrindinio ugdymo nustatyto standarto pasiekimus. Tarp atskirų muzikinio ugdymo programos dalių yra labai glaudus ryšys, kuris leidžia optimizuoti ugdymo turinį ir pasiekti gerų rezultatų. Ši programa yra orientuota į gabių muzikai mokinių, turinčių aiškią motyvaciją, mokymąsi, ji susijusi su kitomis muzikinio profilio ugdymo grandimis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Suteikto išsilavinimo aprašas
Pagrindinio ir muzikinio ugdymo rezultatas - meninio atlikimo interpretacijos specializacija, atsižvelgiant į moksleivio interesus, kompetenciją. Baigus programą įgyjamas pagrindinis išsilavinimas.


Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas ir pavardė Dalia Šiaulytienė
Data 2003-12-05
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių konservatorija Šiauliai P. Višinskio g. 35
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija Klaipėda S. Šimkaus g. 15
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija Klaipėda Statybininkų pr. 2
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija Kaunas Kęstučio g. 85
Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorija Kaunas J. Gruodžio g. 6
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija Vilnius Didžioji g. 36
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla Panevėžys Nemuno g. 8
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju