Mokymo programos
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programa
Valstybinis kodas: 262052203
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti elektros įrenginių priežiūros ir taisymo elektromonterius gebančius prižiūrėti, taisyti, nustatyti elektros įrenginių defektus, atsiradimo priežastis bei jas šalinti.
Siekiant šių tikslų būsimieji elektros įrenginių priežiūros ir taisymo elektromonteriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektrotechnikos pagrindų, elektrotechninių medžiagų pažinimo, specialiosios elektros įrenginių technologijos, brėžinių skaitymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, ekonominių ir darbo teisės žinių pagrindų.
Praktinis mokymas vyksta elektros įrenginius eksploatuojančiose įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 8 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami elektros įrenginių priežiūros, taisymo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama elektros įrenginių priežiūros ir taisymo elektromonterio kvalifikacija.
Baigus elektros įrenginių priežiūros ir taisymo elektromonterio mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities, elektros ir energijos posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo elektros inžinerijos studijų krypties programas.
Elektros įrenginių priežiūros ir taisymo elektromonterio mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros įrenginimų priežiūros ir taisymo elektromonterio kvalifikacija reikalinga norint dirbti elektros įrangos elektriku.
Asmuo, įgijęs elektros įrenginimų priežiūros ir taisymo elektromonterio kvalifikaciją, turi:
gebėti prižiūrėti nesudėtingo ir vidutinio sudėtingumo schemų jėgos ir apšvietimo elektros įrenginius, reguliuoti prižiūrimų elektros įrenginių apkrovimą, montuoti ir taisyti atšakų dėžutes, kirtiklius, apsauginius skydelius ir apšvietimo instaliacijos prietaisus, atlikti nesudėtingus darbus žinybinėse elektrinėse ir transformatorinėse, atjungtius jas nuo įtampos, įrengti ir prižiūrėti elektros matavimo prietaisus, elektros skaitiklius, variklius iki 100 kw galios, skirstymo įrenginius, eksploatuojamus iki 1000 v įtampos tinkle, nustatyti priežastis ir šalinti nesudėtingus gedimus jėgos ir apšvietimo tinkle, paleidimo ir reguliavimo aparatūroje ir elektros varikliuose, įrengti nesudėtingą apšvietimo armatūrą, jungiklius ir šakučių lizdus, įrengti ir reguliuoti elektros signalizacijos prietaisus, tikrinti beiir megometru matuoti paskirstymo tinklų, elektros variklių statorių ir rotorių, transformatorių apvijas, kabelių įvadų ir galūnių izoliacijos varžą ir kitus parametrus.žinoti nuolatinės ir kintamosios elektros srovės variklių, generatorių, transformatorių, komutacijos ir valdymo aparatų, akumuliatorių ir elektros prietaisų konstrukciją ir veikimo esmęprincipus, elektros mašinų apvijų galų žymėjimą, elektros variklių prijungimo ir atjungimo tvarką, elektros įrenginių maitinimo schemas, elektros įrenginių priežiūros taisykles ir instrukcijas, elektros įrenginių ardymo, taisymo ir montavimo tvarką ir saugius darbo būdusmokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais., mėgti darbą su elektros prietaisais ir įrengimais, Asmuo privalo pasižymėti pastabumu ir greita reakcija, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija.
Elektros įrenginimų priežiūros ir taisymo elektromonterio kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal elektros įrenginimų priežiūros ir taisymo elektromonterio mokymo programą.
Norintiems siekti elektros įrenginimų priežiūros ir taisymo elektromonterio kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję elektros įrenginimų priežiūros ir taisymo elektromonterio kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairios paskirties valstybinėse, individualiose ar kitose įmonėse ir elektros įrenginius eksploatuojančiose įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju