Mokymo programos
Filosofija
Valstybinis kodas: 612V50001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filosofijos bakalaurus, aukštos kvalifikacijos, plataus humanitarinio profilio filosofijos specialistus, suvokiančius pasaulio ir žmogaus prigimtį, pažinimo būdus ir elgesio principus, gebančius dirbti visur, kur iš darbuotojo reikalaujama universalaus išsilavinimo, kūrybiškumo, savarankiško, kritinio mąstymo, sugebėjimo greitai ir kvalifikuotai priimti strateginio pobūdžio sprendimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filosofai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: civilizacijų istoriją, politologijos įvadą, psichologijos įvadą, sociologijos įvadą, aukštosios matematikos pagrindus ir kt., bei specialybinius dalykus: filosofijos įvadą, religijų istoriją, socialinės filosofijos pagrindus, Aristotelio metafiziką, naujųjų amžių filosofiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filosofijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus filosofijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių bei socialinių mokslų sričių magistrantūros studijų programose.
Filosofijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti filosofijos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikacija reikalinga norint dirbti filosofo darbą.
Asmuo, įgijęs filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją, turi:
- gebėti nuosekliai logiškai ir kritiškai mąstyti, tiksliai išreikšti nuomonę formuluojant ir gvildenant filosofijai rūpimas problemas, interpretuoti tekstus, savarankiškai gilinti žinias, filosofiniais aspektais analizuoti ir vertinti mokslo, kultūros ir socialinius reiškinius, tarpdalykiškai mąstyti, viešai dėstyti mintis bei argumentuoti, analizuoti ir interpretuoti įvairialypę informaciją, dalyvauti pilietinės visuomenės ir jos pasaulėžiūros formavimo procesuose, filosofiškai analizuoti ir vertinti žinojimo visuomenės ir globalizacijos iššūkius, greitai ir kvalifikuotai priimti strateginio pobūdžio sprendimus;
- žinoti humanitarinių, socialinių mokslų pagrindines disciplinas, etiką, politinę filosofiją;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filosofijos studijų programą.
Norintiems siekti filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filosofu nėra pripažįstami.
Įgiję filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojais, vidurinių mokyklų mokytojais, žurnalistais, vertėjais, įvairių valstybės įstaigų darbuotojais, verslo strategijų konsultantais, politikais, komunikacijų etikos specialistais, tarpdisciplininių ryšių tarpininkais ir teorijoje ir priimdami praktinio pobūdžio sprendimus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju