Mokymo programos
Ekonometrija
Valstybinis kodas: 612G30001
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti statistikinį-ekonominį išsilavinimą turinčius specialistus, statistikos analitikus, ekonometristus, išmanančius matematinius metodus ir sugebančius juos adaptuoti, atsižvelgiant į ekonomikos mokslo specifiką.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonometristai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: ekonomikos metodologiją, filosofijos įvadą, specialybės kalbą, Lietuvos civilizacijos istorijos įvadą ir Vilniaus universiteto istoriją bei specialybinius dalykus: algebrą ir geometriją, duomenų struktūras ir algoritmus, tikimybių teoriją, tarptautinius finansus, duomenų bazių valdymo sistemas, viešojo ūkio ekonomiką.
Atliekama profesinė praktika privačiose bei valstybinėse įmonėse, kurių veikla remiasi šiuolaikiniais ekonominiais metodais. Praktinių studijų trukmė ? 480 val. Jų metu susipažįstama su organizacija, įtvirtinami ir tobulinami statistinių duomenų analizavimo, vertinimo, iškylančių problemų praktikos metu išnagrinėjimo, jų sprendimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas statistikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekonometrijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Ekonometrijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti ekonometristais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statistikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekonometristo darbą.
Asmuo, įgijęs statistikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kurti matematinius ekonomikos modelius, naudotis specializuotais statistiniais-ekonometriniais programų paketais, interpretuoti gautus statistinio tyrimo rezultatus, dirbti ekonometriniame projekte, vertinti ir analizuoti ekonominių objektų ir procesų ryšius;
- žinoti, programavimo pagrindus, esminius ekonomikos bei ekonometrijos principus, pagrindinius statistikos metodus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Statistikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonometrijos studijų programą.
Norintiems siekti statistikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonometristu nėra pripažįstami.
Įgiję statistikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti ekonominės politikos formavimo (pvz., vyriausybinių įstaigų planavimo skyriuose), fiskalinio sektoriaus institucijose (pensijų fonduose, draudimo kompanijose, investiciniuose bankuose).
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju