Mokymo programos
Statistika
Valstybinis kodas: 612G30002
Kodas pagal ISCED: 51146
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos, plataus išsilavinimo statistikus, reikalingus Lietuvos mokslui, ūkiui, kultūrai ir švietimui.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statistikai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: bendrąją sistemų teoriją, filosofijos įvadą, telekomunikacines sistemas, ekonomikos teoriją, sociologijos pagrindus bei specialybinius dalykus: algebrą ir geometriją, kombinatoriką ir tikimybių teoriją, objektinį programavimą, operacines sistemas, optimizavimo metodus.
Vykdoma profesinė praktika institucijose, kuriose reikalinga statistinių duomenų analizė. Praktinių studijų trukmė ? 480 val. Jų metu susipažįstama su įstaiga, įtvirtinami ir tobulinami statistinės medžiagos rinkimo, analizavimo, sisteminimo, išvadų bei sprendimų gavimo, mąstymo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas statistikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus statistikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programoje.
Statistikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti statistikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statistikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti statistiko darbą.
Asmuo, įgijęs statistikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, gautus pramonėje, aptarnavimo sferoje, medicinoje, farmacijoje, psichologijoje, sociologijoje, biologijoje, ekonomikoje ir daugelyje kitų sričių, savarankiškai taikyti klasikinius realių reiškinių statistinius modelius, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
- žinoti šiuolaikinę teorinę ir taikomąją statistiką, statistinių programų paketus, naudojamus dirbant su dideliais duomenų masyvais;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Statistikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statistikos studijų programą.
Norintiems siekti statistikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statistiku nėra pripažįstami.
Įgiję statistikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti gamyklose, prekybinėse organizacijose, statistikos departamente, informaciniuose duomenų centruose, bankuose, farmacijos firmose, biomedicinos, fizikos ir chemijos mokslinių tyrimų centruose, visur, kur reikalinga statistinių duomenų analizė.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju