Mokymo programos
Fizika
Valstybinis kodas: 612F30001
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti fizikos bakalaurus, gebančius vystyti fizikos mokslą, kelti naujas idėjas ir efektyviai spręsti atsirandančias fizikines bei technologines problemas Lietuvoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji fizikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: kompiuterių taikymą, užsienio kalbą, visuotinę kultūrų ir civilizacijų istoriją, lietuvių kalbos kultūrą, filosofijos įvadą bei specialybinius dalykus: bendrąją fiziką, teorinę fiziką, matematinę analizę, matematino modeliavimo pagrindus, matematines fizikos lygtis, elektroniką ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus fizikos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Fizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti fizikos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti fiziko darbą.
Asmuo, įgijęs fiziko bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kūrybiškai taikyti fizikinių reiškinių modelius, naudotis šiuolaikinėmis informacijos technologijomis, moka rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti eksperimentinius duomenis;
- žinoti fizikos dėsnius, šiuolaikines mokslines koncepcijas ir teorinius modelius, fizikinių reiškinių tyrimo metodus ir jų taikymą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Fizikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fizikos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti fizikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūrybinį darbą mokslinėse ir praktinės veiklos institucijose, kuriose sprendžiamos teorinės ir eksperimentinės fizikos problemos, aukštųjų technologijų (pvz., optoelektronikos, elektronikos, informacinių technologijų, sudėtingų kompiuterinių sistemų) įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju