Mokymo programos
Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba
Valstybinis kodas: 612F30004
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos bakalaurus, gebančius įsisavinti naujas technologijas, prisidėti prie naujų technologijų ir idėjų kūrimo ir įgyvendinimo.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos bakalaurai studijuoja bendrąją ir teorinę fiziką, kompiuterių mokslą, standartus ir seritfikavimą, ekonomikos teoriją, apskaitos, finansų ir bankininkystės pradmenis, firmų ekonomiką ir administravimą, praktinę medžiagotyrą, chemines technologijs, pramoninę elektroniką, lazerių biomedicininius taikymus, fotoninius prietaisus ir kitus dalykus
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių bei socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos ūkinės veiklos vadovais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos specialistu.
Asmuo, įgijęs fiziko bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti konkrečių firmų ūkinę veiklą ir jai vadovauti, analizuoti aukštųjų informacinių technologijų, naujausių medžiagų ir jų taikymo, lazerinių ir biofizikinių technologijų Lietuvoje ir užsienyje rinką, rengti ir dalyvauti įgyvendinant aukštųjų technologijų diegimo projektus;
- žinoti šiuolaikines informacines technologijas, standartų sistemas, standartizavimo ir standartų taikymo principus, sertifikavimo principus, vadybos teorijas, teisės, marketingo ir apskaitos pradmenis;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Fizikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti firmose ir įmonėse, kuriančiose ir naudojančiose moderniąsias technologijas, pagrįstas šių dienų gamtos mokslų rezultatais, moderniųjų technologijų gaminių reklamos, prekybos ir serviso firmose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju